logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 B114  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu

 Powierzchnia planu: 103 ha
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr LXVII/1272/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu

 

30 sierpnia
2018 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

17 września
2018 r.

Składanie wniosków do mpzp do 10 października 2018 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 2 sierpnia 2019 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp od 9 kwietnia 2019 r.

 IV.

 


I. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu
kontynuacja: Ogłoszenie i obwieszczenie o odwołaniu zawieszenia wyłożenia i o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielowice I” w Opolu

III. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

 

14 sierpnia 2019 r.


3 marca 2020 r.
2 czerwca 2020 r.

21 sierpnia 2020 r.

 

I. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)
 

II. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2, zał. 3)

 

III. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2, zał. 3)

od 23 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r.

(od 10 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r.)
- termin zawieszony
od 12 marca 2020 r.
do 8 czerwca 2020 r.
kontynuacja
od 9 czerwca 2020 r.
do 9 lipca 2020 r.


od 28 sierpnia 2020 r. do 18 września 2020 r.

I. Dyskusja publiczna


II. Dyskusja publiczna - termin dyskusji zawieszony


II. Dyskusja publiczna

 

III. Dyskusja publiczna


19 września 2019 r.

(26 marca 2020 r.)
- termin zawieszony
od 12 marca 2020 r.
do 8 czerwca 2020 r.

6 lipca 2020 r.

 

8 września 2020 r.
Rynek-Ratusz,
godz. 15.00
sala 312


I. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

II. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

III. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

IV. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 4 października 2019r.
do 21 kwietnia 2020 r.
do 23 lipca 2020 r.
do 2 października 2020 r.

I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

III. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

25 października 2019 r.

13 sierpnia 2020 r.

9 października 2020 r.

V.

Uchwała nr XXXI/656/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2, zał. 3)

Dane przestrzenne: zgeoreferowany plik TIF
                                 legenda

29 października 2020 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 3389

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały - Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 713

8 grudnia 2020 r.
(data ogłoszenia)

4 grudnia 2020 r. (data rozstrzygnięcia)

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2018-08-30 14:42:54
Data udostępnienia informacji: 2018-08-30 14:42:54
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-12 10:03:52

Wersja do wydruku...

corner   corner