logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 C101  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu

 Powierzchnia planu: 29,8 ha
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr XL/810/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu

20 kwietnia
2017 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

19 maja 2017 r.

Składanie wniosków do mpzp do 14 czerwca
2017 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 17 sierpnia 2020 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp czerwiec 2020 r.
 IV.
 
I. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu
14 sierpnia 2020 r.

9 lutego 2021 r.

Wyłożenie odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu w holu budynku Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7/8 w godzinach od 9.00 do 14.00

I. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2,)

II. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)

od 21 sierpnia 2020 r. do 18 września 2020 r.


od 16 lutego 2021 r. do 9 marca 2021 r.
I. Dyskusja publiczna


II. Dyskusja publiczna
W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 26 lutego 2021 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 4511925 lub drogą elektroniczną na adres bu@um.opole.pl

9 września 2020 r.

 3 marca 2021 r.
Rynek - Ratusz
godz. 15.00, s.203

I. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

II. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp
do 2 października 2020 r.

do 23 marca 2021 r.
I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp
16 października 2020 r.

12 kwietnia 2021 r.
V.

Uchwała nr XXXIX/782/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogóskiej w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)


Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

29 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2017-04-21 08:47:01
Data udostępnienia informacji: 2017-04-21 08:47:01
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-30 12:51:46

Wersja do wydruku...

corner   corner