logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 B36  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu

 Powierzchnia planu: 15 ha
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr VII/63/07 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp 

23 lutego
2007 r.

II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

20 marca
2007 r.

Składanie wniosków do mpzp do 17 kwietnia
2007 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 16 maja
2007 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp  od 25 lutego
2008 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 9 września
2008 r.
Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 16 września 2008 r.
do 14 października 2008 r.
Dyskusja publiczna 8 października
2008 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 3 listopada
2008 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 20 listopada
2008 r.
V.

Uchwała nr XLVIII/511/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. nr 1)

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

23 kwietnia
2009 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 42

22 czerwca
2009 r.

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2013-02-08 14:42:19
Data udostępnienia informacji: 2013-02-08 14:42:19
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 15:00:37

Wersja do wydruku...

corner   corner