logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 B51  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"Śródmieście Vb" w Opolu

 Powierzchnia planu: 52 ha
 Obręb:
Opole 
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr XXIII/241/07Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

28 grudnia
2007 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

4 luty
2008 r.

Składanie wniosków do mpzp do 3 marca
2008 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 11 marca
2008 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp  od 19 maja
2011 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 26 czerwca
2012 r.
Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu  od 11 lipca 2012 r.
do 13 sierpnia 2012 r.
Dyskusja publiczna 13 sierpnia
2012 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 9 września
2012 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 18 września
2012 r.
V.

Uchwała nr XXXIV/519/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu

Uchwała mpzp  (wyrok WSA stwierdzający nieważność części uchwały)
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3)
Podsumowanie

Część ustaleń planu uchyla Uchwała nr XXIV/435/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu w granicach wg załącznika graficznego planu.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

 29 listopada
2012 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 17

4 stycznia
2013 r.

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Caputa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Caputa
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2013-01-22 12:00:52
Data udostępnienia informacji: 2013-01-22 12:00:52
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-10 13:35:33

Wersja do wydruku...

corner   corner