logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


WYKAZ SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Symbol planu Granice mpzp Nazwa planu

Data
przystąpienia
do sporządzenia

C14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IV" w Opolu 17 listopada
2005 r.
C21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  terenów w rejonie ul. Podmiejskiej w Opolu 06 kwietnia
2006 r.
C23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy bolkowskiej w Opolu 06 kwietnia
2006 r.
C27 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS I (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu 25 maja
2006 r.
C31   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego węzła obwodnicy wschodniej w rejonie Maliny w Opolu 29 czerwca 2006 r.
C33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przeskok w Opolu 21 września
2006 r.
C37 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Groszowice - Południe w Opolu wraz z terenami przyległymi 19 kwietnia
2007 r.
C50 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice - Wschód w Opolu 25 sierpnia
2011 r.
C52 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VI" w Opolu 25 sierpnia
2011 r.
C53 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VII - Piast" w Opolu 25 sierpnia
2011 r.
C67 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice" w Opolu 28 listopada 2013 r.
C90
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin II w Opolu
 
24 marca
2016 r.
C102 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu 6 czerwca
2017 r.
C103 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu 6 czerwca
2017 r.
C106 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa w Opolu 28 września
2017 r.
C116 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu 30 sierpnia
2018 r.
C117
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chabry I" w Opolu
 
6 grudnia 2018 r.
C121 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu 28 marca 2019 r.
C122 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu 30 kwietnia 2020 r.
C127
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu
 
28 listopada 2019 r.
C128 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu 28 listopada 2019 r.
C129 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu 30 grudnia 2019 r.
C134 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu 27 sierpnia 2020 r.
C135 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ  II" w Opolu 27 sierpnia 2020 r.
C136 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski II"   w Opolu 24 września 2020 r.
C137 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III"    w Opolu 24 września 2020 r.
C138 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu 24 września 2020 r.
C140 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu 29 października 2020 r.
C141 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu 25 marca 2021 r.
C142 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu 25 marca 2021 r.
C143 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu 25 marca 2021 r.
C144 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu 25 marca 2021 r.
C145 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu 1 lipca 2021 r.
C146 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka III" w Opolu 1 lipca 2021 r.

Nazwa dokumentu: Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 2013-01-02 13:27:17
Data udostępnienia informacji: 2013-01-02 13:27:17
Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-01 13:17:30

Wersja do wydruku...

corner   corner