logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2021 > wrzesień

Proszę wybrać przetarg:

» 2021-09-03, Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola

» 2021-09-08, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ (DZ. NR 287/4, OBR. GROTOWICE)

» 2021-09-09, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ (DZ. NR 242/6, KM 7, OBR. KOLONIA GOSŁAWICKA)

» 2021-09-13, Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Opolu

» 2021-09-14, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 14 POŁ. PRZY UL. CHABRÓW 59

» 2021-09-14, Przebudowa toalet w budynku Ratusza w Opolu - I etap: wykonanie dokumentacji projektowej

» 2021-09-15, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 20 POŁ. PRZY UL. PRÓSZKOWSKIEJ 31

» 2021-09-16, Budowa tężni miejskiej

» 2021-09-17, „Budowa przedszkola w dzielnicy Szczepanowice – opracowanie dokumentacji” – adaptacja istniejącej dokumentacji

» 2021-09-21, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. RZECZNEJ (DZ. NR 3/2, KM 16, OBR. GROSZOWICE)

» 2021-09-22, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 GARAŻY POŁOŻONYCH W OPOLU

» 2021-09-22, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU

» 2021-09-22, I ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 82

» 2021-09-22, I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. JANA WIKTORA (DZ. NR 59/3, KM 10, OBR. GRUDZICE)

» 2021-09-24, Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Opo

» 2021-09-27, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WSPÓLNEJ (DZ. NR 61/1, 61/2, 62/1, 98/6 I 103, KM 30, OBR. PÓŁWIEŚ)

corner   corner