logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2021 > kwiecień

Proszę wybrać przetarg:

» 2021-04-02, Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Miasta Opola

» 2021-04-08, Świadczenie obsługi eksploatacyjnej – gwarancyjnej i pogwarancyjnej kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych z podziałem na 4 zadania.

» 2021-04-13, Wykonanie 4 kompletów studni głębinowych wierconych obudowanych wraz z budową zasilania w energię elektryczną niskiego napięcia dla urządzeń wodnych w ramach zadania budżetowego „Edukacyjny plac zabaw

» 2021-04-16, Modernizacja (przebudowa) lokalu użytkowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 10/1D na cele Reużytkowni

» 2021-04-20, ODWOŁANIE I PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIER. GR. W OPOLU PRZY UL. STANISŁAWA BRONICZA

» 2021-04-21, Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola

» 2021-04-21, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1230/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) ODWOŁANY

» 2021-04-22, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1231/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) ODWOŁANY

» 2021-04-23, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1229/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) ODWOŁANY

» 2021-04-23, „Wodny Plac Zabaw – opracowanie dokumentacji” w ramach zadania budżetowego p.n. „Park wodny na osiedlu im. Armii Krajowej – opracowanie dokumentacji”.

» 2021-04-27, Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzenie usługi serwisowej tych urządzeń.

» 2021-04-30, ZSEk. - opracowanie dokumentacji budowy boiska

corner   corner