logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2018 > sierpień

Proszę wybrać przetarg:

» 2018-08-02, Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn.: "Plac Dworcowy w Opolu"

» 2018-08-03, Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM

» 2018-08-03, Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów w zakresie utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów na odcinku od bu

» 2018-08-07, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1A POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 10

» 2018-08-07, Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna

» 2018-08-07, Przebudowa drogi w zakresie wykonania odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowa utwardzonego pobocza po stronie poczty

» 2018-08-07, Aktualizacja bilansu powierzchniowego wybranych terenów zieleni

» 2018-08-07, Zakup sprzętu komputerowego dla szkół

» 2018-08-08, Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ

» 2018-08-08, Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic"

» 2018-08-10, Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja

» 2018-08-13, Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachci

» 2018-08-16, Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej)

» 2018-08-16, PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej

» 2018-08-17, Druk folderu - materiału informacyjnego o gatunkach chronionych w ramach projektu pn. ”Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zago

» 2018-08-20, Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu

» 2018-08-21, Przebudowa chodników w ciągu ul. Oświęcimskiej

» 2018-08-22, Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia meblowo-biurowego wraz ze sprzętem komputerowym dla realizacji zadania budżetowego pn. "Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Kra

» 2018-08-23, Dostawa oraz nasadzenie drzew

» 2018-08-24, Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w zakresie: 1. „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego”;

» 2018-08-24, Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic".

» 2018-08-28, PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej

» 2018-08-31, Przebudowa ul. Piotra Pandzy na odcinku od ul. M. Reja do terenów kolejowych oraz wzmocnienie nawierzchni od ul. K. Wielkiego do ul. M. Reja - opracowanie dokumentacji

corner   corner