logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2018 > listopad

Proszę wybrać przetarg:

» 2018-11-05, Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic

» 2018-11-05, II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. DRZYMAŁY 6/6 ORAZ PRZY UL. REYMONTA 10/4

» 2018-11-06, Zakup laptopa i rzutnika (projektora) z ekranem do prowadzenia prelekcji w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami (...)

» 2018-11-06, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. PISANKOWEJ (DZ. NR 1319/5 Z KM 10, OBR. BIERKOWICE))

» 2018-11-06, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. PISANKOWEJ (DZ. NR 1319/3 I 1319/4 Z KM 10, OBR. BIERKOWICE)

» 2018-11-08, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. JERZEGO I RYSZARDA KOWALCZYKÓW 12

» 2018-11-08, II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. ZAPOLSKIEJ 47/2 ORAZ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 25/10

» 2018-11-13, "Przebudowa placów miejskich w Opolu" w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana

» 2018-11-13, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJ. UL. OŚWIĘCIMSKIEJ (DZ. NR 6/2, 7/2, 8/2 I 9/2, OBR. GROTOWICE)

» 2018-11-13, ODWOŁANIE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. OŚWIĘCOMSKIEJ (DZ. NR 47/1, OBRĘB GROTOWICE)

» 2018-11-13, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁ. W OPOLU W REJ. UL. OŚWIĘCIMSKIEJ (DZ. NR 47/1, OBR. GROTOWICE)-ODWOŁANY

» 2018-11-14, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. GARAZY POŁOŻONYCH W OPOLU

» 2018-11-14, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. PROFESORA WITOLDA DOROSZEWSKIEGO (DZ. NR 1293/49 Z KM 3, OBR. GRUDZICE)

» 2018-11-14, Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych z obszaru miasta Opola

» 2018-11-22, Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środkó

» 2018-11-22, Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic wycofanych, ich złomowanie lub utyliz

» 2018-11-23, Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola

» 2018-11-26, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BIERKOWICKIEJ (DZ. NR 1300/3 Z KM 6, OBR. BIERKOWICE)

» 2018-11-27, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJ. UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ (DZ. NR 80/9, 80/12, 80/13, 80/16 I 82/24 Z KM 5, OBR. KOL. GOSŁAWICKA)

» 2018-11-27, Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie wybiegów dl

» 2018-11-28, ODWOŁANIE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 POŁOŻÓNEGO W OPOLU PRZY UL. OZIMSKIEJ 55

» 2018-11-29, Organizacja 11-dniowego wyjazdu aktywizacyjno–integracyjnego dla 45 dzieci w wieku 7-15 lat przebywających w pieczy zastępczej oraz 2 pracowników MOPR w Opolu / Centrum Obsługi Administracyjnej Placów

» 2018-11-29, Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola

» 2018-11-29, Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole

corner   corner