logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusObwieszczenia
A A A


Ogłoszenia: 2018 > czerwiec

Proszę wybrać ogłoszenie:

» 2018-06-04, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz współwłaściciela nieruchomości

» 2018-06-04, OGŁOSZENIE o wynikach naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2018r.

» 2018-06-05, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

» 2018-06-05, Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Sławice, Wrzoski, Karczów.

» 2018-06-05, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

» 2018-06-08, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w ułamkowej części wraz z nieodpłatnym przekazaniem garażu na rzecz najemcy

» 2018-06-08, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

» 2018-06-11, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

» 2018-06-12, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

» 2018-06-14, Ogłoszenie o przetargu Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja SP. Z O.O.

» 2018-06-20, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

» 2018-06-25, Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Sławice, Wrzoski, Karczów.

» 2018-06-26, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego

» 2018-06-29, Ogłoszenie o przetargu PKP S.A

corner   corner