logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   minus2022
A A A


Obwieszczenia: 2022 > styczeń

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2022-01-03, Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

» 2022-01-04, Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej i kanalizacjii sanitarnej przy ul. Świerkli

» 2022-01-05, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ulcp nr UAB.6733.42.2021.AZ dla inwestycji: budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

» 2022-01-05, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla budowy sieci gazu przy ul. Wrocławskiej UAB.6733.44.2021.PS

» 2022-01-11, Obwieszczenie SKO w Opolu w sprawie inwestycji celu publicznego na terenie dz. 112/20,k.m. 47 obręb Opole

» 2022-01-11, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ulcp nr UAB.6733.43.2021.KK dla inwestycji: budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, ul. Leonida Teligi

» 2022-01-11, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ulcp nr UAB.6733.45.2021.KK dla inwestycji: budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, ul. Studzienna

» 2022-01-12, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na WMNL przy ul. Srebrnej 1-8 i ul. Złotej 2-48 obowiązku wykonania nasadzeń zastepczych w przypadku n

» 2022-01-12, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola kanadyjska przy ul. Przylesie 1-9, 11 w Opolu

» 2022-01-13, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ponownego nałożenia Na Wspólnote Mieszkaniową ul. 1 Maja 147-149A w Opolu obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych

» 2022-01-13, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

» 2022-01-18, Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji nr 9/21 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (bez numeru) dla zadania "Budowa drogi dojazdowej do terenu inwesty

» 2022-01-21, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

» 2022-01-24, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ponownego nałożenia na OSM Przyszłość obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 18 st. drzew przy ul. Niemodlińskiej 42

» 2022-01-24, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ponownego nałożenia na OSM Przyszłość obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa przy ul.Zapolskiej 28-36, w przupadku niezachowania żywotnośc

» 2022-01-24, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. sprostowania decyzji nr UAB.6733.44.2021.PS - budowa sieci gazowej ś/c 160 PE przy ul. Wrocławskiej

» 2022-01-25, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.48.2021.AD w sprawie wydania inwestycji celu publicznego na dz. nr 2337/2, 2585/2, k.m.3, obr. Czarnowąsy w Opolu

» 2022-01-25, obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Zapolskiej 28-36 i przeprowadeniu dowodu z oględzin

» 2022-01-26, Obwieszczenie SKO w Opolu w sprawie inwestycji celu publicznego na terenie dz. 112/20,k.m. 47 obręb Opole

» 2022-01-27, Minister Infrastruktury

» 2022-01-28, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

» 2022-01-31, obiweszczenie PMO o nowym terminie rozpatrzenia sprawy zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Chełmskiej 26, Witosa 10, 20, 56, Kaliskiej 12

» 2022-01-31, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2022-01-31, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

corner   corner