logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2021 > kwiecień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2021-04-01, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

» 2021-04-01, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej

» 2021-04-02, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu

» 2021-04-02, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu

» 2021-04-06, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Brylantowej

» 2021-04-06, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Wrocławskiej

» 2021-04-06, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu

» 2021-04-06, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu

» 2021-04-07, obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6730.106.2020.PL z dnia 06.04.2021 dot. zawieszenia postępowania na wniosek strony

» 2021-04-08, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej

» 2021-04-09, Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2021 roku

» 2021-04-09, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6730.9.2021.AD dot. budowy linii EN 0,4 kV na cz. dz. nr 240, 606/1, 606/4, 606/10, 606/9 obr. Malina, w Opolu.

» 2021-04-12, Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa rzeki Ryjec”, na odcinku 6050 m, tj. od kilometra rzeki 0

» 2021-04-12, Zawiadomienie o wczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla rozbudowy istniejących urządzeń wodociągowych przy ul. Królowej Jadwigi.

» 2021-04-12, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa hali namiotowej przy ul. Nyskiej

» 2021-04-13, Zawiadomienie STRON postępowania_WYDANIE DECYZJI środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Wanna trawiąca i 2 zbiorn magaz w istn zakładzie FAM ul.Odrzańska 20 Opole

» 2021-04-14, UPUBLICZN_wydanie DECYZJI_DŚ dla przedsięwz pn. Usytuowanie wanny trawiącej i 2 zbiorników magazyn na terenie funkcjonującego zakładu FAM Sp. z o. ul.Odrzańska 20 Opole

» 2021-04-15, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość

» 2021-04-15, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.15.2021.KI dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa na terenie części działek nr 97, 98m k.m. 3, obręb Wrzoski, ul. Nad Stawem w Opolu

» 2021-04-16, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej

» 2021-04-20, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji WZ dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania usługowego lokalu biurowego na cele usług zdrowia - gabinety lekarskie z zapleczem w Opolu

» 2021-04-20, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Adama nr UAB.6733.16.2021.KI

» 2021-04-22, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ul. Kosa

» 2021-04-26, Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej.

» 2021-04-27, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

» 2021-04-29, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ULICP dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OPO1523C wraz z kablową linią zasilającą i kanalizacyjną ul. Kremsera 1a

» 2021-04-29, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Prószkowskiej 31-37 w Opolu

» 2021-04-29, Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu.

» 2021-04-30, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu

» 2021-04-30, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu

» 2021-04-30, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr UAB.6730.197.2020.AD

» 2021-04-30, Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Kremsera 1a

corner   corner