logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2021 > marzec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2021-03-01, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opole dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr UAB.6733.7.2021.KB dla inwestycji: Budowa linii kablowej niskiego napięcia o,4kv

» 2021-03-01, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Niemodlińskiej

» 2021-03-01, Zawiadomienie STRON postępowania_ZAKOŃCZ+uzysk uzgodn RDOŚ,PPIS,WP,MWO; wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn Wanna trawiąca i 2 zbiorn magaz w istn zakładzie FAM ul.Odrzańska 20 Opole

» 2021-03-02, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okąglak I" w Opolu w Opolu

» 2021-03-03, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP na ter. cz. dz. nr 240, 606/1, 606/4, 606/10, 606/9, obr. Malina w Opolu

» 2021-03-04, Zawiadomienie STRON postępowania_wszczęcie, wystąp. do organów RDOŚ, WP, PPIS o opinie_Budowa dróg w dzielnicy Sławice.

» 2021-03-05, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Dworskiej 2

» 2021-03-05, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

» 2021-03-05, Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku: domu mieszkalnego zlokalizowanego w Opolu przy ul. Wiejskiej 7

» 2021-03-08, Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin 6 szt. drzew, rosnących na dz. nr 58/15, k.m. 5, obręb Kolonia Gosławicka

» 2021-03-08, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew przy ul. Prószkowskiej 31-37 w Opolu

» 2021-03-09, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu

» 2021-03-10, zawiadomienie stron dot. postępowania o wyd. dec. środ. dla przeds. polegającego na budowie instalacji do produkcji środka poprawiającego wł. gleby

» 2021-03-11, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

» 2021-03-11, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6730.10.2021.KI z dnia 11.03.2021 na terenie części dz. nr 242, 257, k.m. 4, obręb Gosławice w Opolu

» 2021-03-11, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa skrzyżowania Alei Solidarności z Aleją Witosa, na terenie dz. nr 92/4, 100/3, k.m. 2, obręb Kolonia

» 2021-03-12, Zawiadomienie STRON_wszczęcie, wystąp. do organów o opinie_„Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej”

» 2021-03-15, Zawiadomienie_UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA-podanie do publicznej wiadomości__Budowa hali galwanizacji_Czora Sp. z o.o. sp.k. ul. Energetyków 3

» 2021-03-15, Zawiadomienie STRON postępowania_wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących i uzgadniających_Budowa hali galwanizacji_Czora Sp. z o.o. Sp. k.

» 2021-03-15, Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c 160PE do 0,5 MPa w rejonie ul. Sobieskiego w Opolu

» 2021-03-15, Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci - linii elektroenergetycznej nN w rejonie ul.Domańskiego

» 2021-03-16, Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Opola

» 2021-03-17, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Kosa

» 2021-03-17, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c 63PE do 0,5 MPa na terenie cz. dz. nr 97, 98, k.m. 3, obręb Wrzoski, ul. Nad Stawem w Opolu

» 2021-03-17, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania

» 2021-03-17, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elektro

» 2021-03-22, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew przy ul. Prószkowskiej 7-13

» 2021-03-25, Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci - linii elektroenergetycznej nN w rejonie ul.Domańskiego

» 2021-03-26, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Prószkowskiej 15-21

» 2021-03-26, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Wrocławskiej 2-6

» 2021-03-26, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. 1 Maja 10-12, Dubois 20

» 2021-03-29, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa skrzyżowania Alei Solidarności z Aleją Witosa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 2003 O z włączeniem do skrzyżowania dróg wewn

» 2021-03-30, Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Ozimskiej 62-68, Kani 3b-c

» 2021-03-30, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Zawiszaków 14, Batalionu Parasol 15, 19

» 2021-03-31, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Dworskiej 2

» 2021-03-31, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Koszyka 2-30

» 2021-03-31, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Chabrów 94-100

» 2021-03-31, Obwieszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku usługowego przy ul. Koziołka

» 2021-03-31, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kablowej przy ul. Kolorowej

corner   corner