logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   minus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2020 > wrzesień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2020-09-01, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla decyzji ULICP dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wrocławskiej

» 2020-09-02, Zawiad. stron postęp._opinie organów, zakończenie post. o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie osiedla mieszkaniowego „Odra” wraz z infrastrukturą techniczną na ter

» 2020-09-03, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania ULICP dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej sn oraz stacji transformatorowej obręb Chmielowice w rejonie ulicy Róży Wiatrów w Op

» 2020-09-04, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.33.2020.JK dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Adama w Opolu

» 2020-09-04, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.38.2020.JK w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c w rejonie ul. Aleja Księdza Józefa Kentenicha w Opolu

» 2020-09-08, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu dotyczącym udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Kośnego 66-68

» 2020-09-09, Obwieszczenie nr UAB.6740.629.2020.UW o wydaniu zmiany decyzji nr 6/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Sołtysów -

» 2020-09-09, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa oraz odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Doma

» 2020-09-10, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 3 drzew na działce nr 1354 a.m.11 obręb Zakrzów przy ul. Chabrów 10-50 pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych 3 drzew

» 2020-09-10, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Wiejskiej 169 B i 171 A-D (działka nr 128/41 a.m. 1 obręb Kolonia Gosławicka )

» 2020-09-11, zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z miejs

» 2020-09-11, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu

» 2020-09-11, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu

» 2020-09-11, Obwieszczenie PMO, zaw, że wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr UAB.6730.253.2019.JJ dla budowy budynku mieszk. jedn. wolnost. przy ul. Pszenicznej w Opolu

» 2020-09-11, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu

» 2020-09-15, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu

» 2020-09-15, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

» 2020-09-16, obwieszczenie PMO o wydaniu decycji o ULICP dla budowy stacji bazowej telefonii kom. sieci Play wraz z infrastrukturą ul. Kremsera w Opolu

» 2020-09-17, INFO_wydana DECYZJA ŚRODOWISKOWA_„Uruchomienie nowej instalacji impregnacji VPI (próżniowej) do produkcji generatorów synchronicznych turbin wiatrowych, stanowiska wykonywania poprawek malarskich, sta

» 2020-09-17, Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1322/111 oraz 194, k.m. 4, obręb Chmielowice

» 2020-09-18, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa wolnostojącego komina stalowego trójprzewodowego dla źródła wysokosprawnej kogeneracji GUK II na terenie części dz. nr 39/2 k.m. 22 ul.

» 2020-09-18, Upublicznienie informacji o wszczęciu postępowania o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o.

» 2020-09-21, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Hallera 5-7

» 2020-09-21, podanie do publicznej wiadomości_wydana decyzja środowiskowa_osiedle domów Wrzoski

» 2020-09-21, Zawiadomienie stron postępowania_wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach_Budowa osiedla domów w zabudowie bliźniaczej i poczwórnej we Wrzoskach

» 2020-09-23, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Chabrów 101-141

» 2020-09-23, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Grota Roweckiego 8 (działka nr 12/7 am 23 obręb Gosławice) pod warunkiem wykonania na

» 2020-09-24, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew przy ul. Wilsona26-82 ( dz.nr 58/15 am 5 oręb Kolonia Gosławicka ) oraz terminie przeprowadzenia oględzin

» 2020-09-24, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne metodą odzysku R12 przy użyciu kruszarki oraz metodą odzysku R13 na terenie firmy Franczyk Marcin Usługi

» 2020-09-24, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Spychalskiego 8-18 w Opolu

» 2020-09-28, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Grota Roweckiego 4-11

» 2020-09-29, INFO_publiczna_wydana DECYZJA_rozbudowa osiedla mieszkaniowego „Odra” wraz z infrastrukturą techniczną na terenie miasta Opola, obręb Półwieś

» 2020-09-29, Zawiad. stron postęp. o wydanej DECYZJI_rozbudowa osiedla mieszkaniowego „Odra” wraz z infrastrukturą techniczną na terenie miasta Opola, obręb Półwieś

» 2020-09-29, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu

» 2020-09-30, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ULCP nr UAB.6733.36.2020.AZ z dnia 30.09.2020r. dla inwestycji: budowa przepustu drogowego wraz z chodnikiem dla pieszych nad kanałek Półwieś przy ul. Koszyka

» 2020-09-30, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ULCP nr UAB.6733.39.2020.AZ z dnia 30.09.2020r. dla inwestycji: budowa budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej

» 2020-09-30, zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorod

» 2020-09-30, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej: „Budowa instalacji wstępnego oczyszczania ścieków z IOS dla bloków 1-4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”, na działce nr ewidencyjny 697/107, o

» 2020-09-30, Obwieszczenie nr UAB.6740.848.2020.UW o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 4/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: budowie nowego odcinka drogi gminnej -ul

corner   corner