logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   minus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2020 > sierpień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2020-08-04, Obwieszczenie nr UAB.6740.629.2020.UW o zawiadomieniu zmiany decyzji nr 6/16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Soł

» 2020-08-05, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Domańskiego 69 B-C-D

» 2020-08-05, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyji ULICP nr UAB.6733.13.2020 r. z dn. 17.06.2020 r. dla inwestycji: budowa czterech linii kablowych SN relacji GPZ Bierkowice - Teren WSSE Wrzoski

» 2020-08-06, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu

» 2020-08-06, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.33.2020.JK w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c w rejonie ul. Adama w Opolu

» 2020-08-06, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów o kodzie 10 01 01 (żużli) w procesie odzysku R5 znajdującej się na fragmencie osadni

» 2020-08-07, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnacych przy ul. Batalionu Zośka 1, ul. Szarych Szeregów 5

» 2020-08-07, Zawiadomienie o wydaniu decyzji n UAB.6733.28.2020.AD dot. budowy sieci gazowej ś/c 90PE przy ul. Firmowej i Kowalczyków

» 2020-08-11, Info_publiczna_wydana DECYZJA środowiskowa dla przeds. pn.:„Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu, budową zjazdów

» 2020-08-11, Zawiad. stron postęp. o wydanej DECYZJI o środ. uwarn. przeds. pn.:„Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu, budową

» 2020-08-12, Zawiad. stron postęp. o wszczęciu oraz wystąpieniu do organów opiniujących_przedsięwzięcie polegające na rozbudowie osiedla mieszkaniowego „Odra” wraz z infrastrukturą techniczną na terenie miasta Opo

» 2020-08-14, Zawiad. stron postęp. o wszczęciu oraz wystąpieniu do organów opiniujących_przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia składowania odpad

» 2020-08-14, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu

» 2020-08-17, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania ULICP dla inwestycji budowa wolnostojącego komina na terenie dz. nr 39/2 k.m. 22, obręb Opole

» 2020-08-17, Obwieszczenie o podjeciu postępow. administr. w sprawie wydania dec. o ULICP budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play OPO1523C

» 2020-08-17, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew przy ul. Chabrów 10-50, działka nr 1354 a.m.11 obręb Zakrzów

» 2020-08-17, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP nr UAB.6733.24.2020.PL z dnia 17.08.2020r. dla inwestycji: budowa budynku hali przesiewu w ramach prowadzonej działalności związanej z przetwarzaniem odpadów

» 2020-08-19, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nadbudowa o lukarnę dachową i przebudowa pomieszczenia strychowego na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickie

» 2020-08-20, Zawiadomienie stron postępowania_zakończenie postępowania_Budowa osiedla domów w zabudowie bliźniaczej i poczwórnej we Wrzoskach

» 2020-08-20, OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

» 2020-08-20, OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

» 2020-08-20, Zawiadomienie SKO w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Opola odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek P4 sp. z

» 2020-08-20, Obwieszczenie o przyjęciu programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego

» 2020-08-21, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu

» 2020-08-21, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu

» 2020-08-21, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne metodą odzysku R12 przy użyciu kruszarki ora

» 2020-08-25, w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

» 2020-08-25, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Chabrów 101-141

» 2020-08-25, obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa przepustu drogowego wraz z chodnikiem dla pieszych nad kanałem Półwieś przy ulicy Koszyka

» 2020-08-26, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia 63PE przy ul. Bytnara Rudego, dz. nr 128/5, k.m. 21 i dz. nr 9/4 k.m. 23 obręb Gosławice

» 2020-08-26, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania Budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

» 2020-08-26, OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE ZAMKNIĘTYM

» 2020-08-27, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Fieldorfa 4b

» 2020-08-27, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Grota Roweckiego 4-11

» 2020-08-28, Obwieszczenie nr UAB.6740.196.2020.UW o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr 3/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: budowie drogi gminnej, rozbudowie skrzyżowania na dr

» 2020-08-31, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania ULICP dla inwestycji budowa linii kablowej niskiego napięcia na terenie dz. nr 501/1, 501/2, 502/2, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 515/4, 515/5, 515/6, 515/7,

corner   corner