logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   minus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2020 > czerwiec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2020-06-01, Obwieszczenie Wojewody opolskiego o wydanych postanowieniach oraz dec. kończącej postępow. w sprawie ULICP na terenie zamkniętym

» 2020-06-01, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepow.w sprawie wyd. dec. o ULICP na terenie zamkniętym

» 2020-06-01, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: Budowa linii kablowej niskiego napięcia przy ulicy Sielankowej i Studziennej

» 2020-06-02, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem technicznym”, lokalizacja przedsięwzięcia: działki nr 4/4 i 9/4, am 79, obręb Nowa Wieś

» 2020-06-02, obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Chabrów 94-100

» 2020-06-02, Zawiadomienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

» 2020-06-02, Obwieszczenie o odwołaniu zawieszenia wyłożenia i wylożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu

» 2020-06-02, Obwieszczenie o odwołaniu zawieszenia wyłożenia i wylożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu

» 2020-06-03, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.18.2020.PL dla inwestycji: Budowa sieci gazu śr/c w rejonie ul. Cynamonowej, Aleja Goździkowa w Opolu

» 2020-06-03, Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.22.2020.PL dla inwestycji: Budowa sieci gazowej śr/c w rejonie ul. Szczęśliwej w Opolu

» 2020-06-03, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia i odmowy zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Chabrów 145-197

» 2020-06-04, Zawiad. stron postęp. o zakończeniu post. o wydanie decyzji środowiskowej pn. „Montaż linii technologicznej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz linii technologicznej do produkcji płyt

» 2020-06-04, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o ULICP przy ul. Kremsera w Opolu

» 2020-06-04, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.15.2020.AZ dla inwestycji: rozbudowa kompleksu budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

» 2020-06-04, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

» 2020-06-04, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.21.2020.AZ dla inwestycji: budowa osiedlowej sieci cieplnej przy ul. Orzechowej w Opolu

» 2020-06-05, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu

» 2020-06-05, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Szarych Szeregów 16

» 2020-06-09, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu

» 2020-06-09, Obwieszczenie decysji o ULICP - rozbudowa sieci wodociagowej dla budowy bazy autobusowej przy ul. Firmowej w Opolu

» 2020-06-10, Obwieszczenie o zawieszeniu postępow. dot. wyd. dec. o ULICP dla budowy stacji bazowej telefonii kom. sieci Play przy ul. Kremsera 1a

» 2020-06-15, OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM

» 2020-06-16, OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

» 2020-06-16, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania błędu pisarskiego w sprawie nr UAB.6733.57.2019.AA

» 2020-06-16, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie umorzenia postępowania, dotyczącego udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy Pl. Teatralnym 10-11 (działka nr 23/42 a.m

» 2020-06-16, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu

» 2020-06-17, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Dambonia 75-85, Niemodlińskiej 59-61 i ul. Wojska Polskiego 1-3 i 5-7 pod warunkiem wykonania nasadzeń zastepczych przy

» 2020-06-17, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi, siecią elektroenergetyczną z trafostacją, teletechniczną, gazową i wodno-kanalizac

» 2020-06-17, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UAB.6733.13.2020.AD z dnia 17.06.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie 4 linii kablowych SN relacji GPZ

» 2020-06-23, OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

» 2020-06-24, Obwieszczenie nr UAB.6740.166.2020.UW o wydaniu decyzji nr 4/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na:Budowie nowego odcinka drogi pznaczonej jako 2-KDD, 3KDW i częściowo 4 KDL

» 2020-06-24, Zawiad. stron postęp. o wszczęciu oraz wystąpieniu do organów opiniujących_przedsięwzięcie pn.: „Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infra

» 2020-06-24, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Fieldorfa 4b

» 2020-06-26, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.21.2020.AZ dla inwestycji: budowa osiedlowej sieci cieplnej przy ul. Orzechowej w Opolu

» 2020-06-26, Zawiadomienie stron postępowania_wydana DŚ dla przeds. pn. Montaż linii technolog. do przetwarzania odpadów tw. sztuczn. oraz linii technolog. do produkcji płyt PVC na działce nr 355 przy ul. Cygana 5

» 2020-06-26, Informacja o wydanej DŚ dla przeds. pn. Montaż linii technolog. do przetwarzania odpadów tw. sztuczn. oraz linii technolog. do produkcji płyt PVC na działce nr 355 przy ul. Cygana 5

» 2020-06-26, Obwieszczenie PMO o wszczeciu postepowania w sprawie wydania ULICP na budowę odcinka sieci wodociagowej w Sławicach w Opolu

» 2020-06-26, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu

» 2020-06-29, Obwieszczenie PMO o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu w sprawie nr UAB.6730.313.2019.AW

» 2020-06-29, Zawiadomienie STRON postępowania_wydana DŚ dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa osiedla mieszkaniowego ul. Rejtana w Opolu

» 2020-06-29, INFO_wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.Rozbudowa oziedla mieszkaniowego przy ul. Rejtana w Opolu

» 2020-06-29, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Tatrzańskiej 26-64

» 2020-06-30, OBWIESZCZENIE GAZ SYSTEM

corner   corner