logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   minus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2020 > kwiecień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2020-04-01, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Korneckiego 134-136-138

» 2020-04-02, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Domańskiego 69 B-C-D

» 2020-04-07, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania o wydanie dec. ZRID: rozbudowa drogi gminnej nr 10365 O - ul. Chmielowicka

» 2020-04-08, Obwieszczenie nr UAB.6733.3.2020.AD o wydaniu decyzji ULICP dot.: demontażu istniejącej wieży stalowej o oraz budowy nowej wieży do wysokości 47 m stalowej wraz z kanalizacją teletechniczną, dz. nr 29

» 2020-04-09, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania o wydanie dec. ZRID: budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis w Opolu od połączenia z ul.Pisankową do w

» 2020-04-09, OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Opola o wynikach naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2020 roku

» 2020-04-14, Obwieszczenie nr UAB.6733.10.2020.AD o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Opolu ul. Wrocławska

» 2020-04-15, Obwieszczenie o wydaniu dec. o ULICP dl inwestycji: budowa sieci gazu średniego ciśnienia na terenie dz. nr 194, 1322/111 k.m. 4, obręb Chmielowice, ul. Ogrodowa w Opolu

» 2020-04-15, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.9.2020.PL dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c w rejonie ul. Ślicznej w Opolu

» 2020-04-17, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie studni nr 6 na działce nr 36/1 na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu”, lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 36/1,

» 2020-04-20, Obwiesczenie UAB.6740.196.2020.UW o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: budowie drogi gminnej , rozbudowie skrzyżowania, na drodze woj

» 2020-04-23, Obwieszczenie o wydaniu dec. o ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci kan. sanitarnej w ul. Migdałowej na odc. od ul. Szkolnej do ul. Buhla, na terenie dz. nr 456/197 k.m.1 obręb Winów w Opolu.

» 2020-04-24, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN

» 2020-04-27, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Niedurnego 3-15

» 2020-04-28, Obwieszczenie o ULICP dla budowy linii kablowej niskiego napięcia do zasilania obiektu handlowo-usługowego przy ul. Oleskiej w Opolu

» 2020-04-28, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ULICP dla inwestycji budowy sieci gazu średniego ciśnienia na ul. Szkolnej i Migdałowej w Opolu

» 2020-04-28, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ULICP nr UAB.6733.13.2020.AD dla inwestycji polegającej na: budowi czterech linii kablowych SN relacji GPZ Bierkowice - Teren WSSE Wrzoski

» 2020-04-30, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Korneckiego 134-138

corner   corner