logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   minus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2020 > październik > 2020-10-20
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Opolu

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 3 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Opolu.

Konsultacje będą prowadzone od 27 października 2020 r. do 25 listopada 2020 r. w następujących formach (do wyboru):

  1. zbieranie uwag:
  • w postaci papierowej przekazanej osobiście do urn znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Opola (Rynek – Rausz, pl. Wolności 7/8),
  • w postaci papierowej przekazanej pocztą na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole,
  • w postacie elektronicznej na adres e-mail: bu@um.opole.pl,
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
  1. wypełnienie ankiety, która udostępniona na stronie https://www.archiwum.bip.um.opole.pl/ w zakładce Rewitalizacja i przekazanie w sposób określony w pkt 1,
  2. zbieranie uwag przekazanych w formie ustnej, zgłoszonych telefonicznie pod numerem 77 45 11 925 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Opolu, a także formularz uwagi i ankiety udostępniony jest:

  • w formie elektronicznej na stronie https://www.archiwum.bip.um.opole.pl/ w zakładce Rewitalizacja,
  • w formie tradycyjnej (drukowanej) w holu budynku Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7/8, 45-015 Opole, w godzinach 8.00-15.30

Prezydent Miasta Opola informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.archiwum.bip.um.opole.pl w zakładce Rewitalizacja.

Prezydent Miasta Opola

Ilość odwiedzin: 593
Podmiot udostępniający: Biuro Urbanistyczne
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Caputa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Caputa
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Caputa
Data wytworzenia informacji: 2020-10-20 06:31:00
Data udostępnienia informacji: 2020-10-20 06:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-20 07:37:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner