logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2019 > listopad

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2019-11-04, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa linii kablowej sn relacji GPZ Zakrzów - słup nr 1, na terenie dz. nr 296/4, 295, 331 k.m.6, 254, 244/2, 197 k.m. 4 obr. Zakrzów oraz n

» 2019-11-04, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Ciwszyńskiej 14-20, 22-30, Chełmskiej 5-11

» 2019-11-04, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Bielskiej 52-60, ul. Kileckiej 2-16, ul. Chełmskiej 22-28, ul. Wito

» 2019-11-07, Obwieszczenie PMO dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bu

» 2019-11-08, Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Świerkli i ul. Masowskiej w Opolu

» 2019-11-12, Obwieszczenie nr UAB.6740.1174.2019.UW o wydaniu zmiany decyzji nr 1086/19 udzielająca pozwolenia na budowę zakładu usługowo-produkcyjnego wraz z instalacjami przy ul. Arki Bożka

» 2019-11-12, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2019-11-14, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.49.2019.PL w rejonie ul. Nyskiej dla inwestycji: budowa kontenerowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej sieci SN 15kV oraz elektroenergety

» 2019-11-14, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci gazu n/c do 10KPa przy ul. Lipowej

» 2019-11-15, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ulicp (UAB.6733.56.2019.AD) rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Piotra Michałowskiego w Opolu

» 2019-11-15, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP - Obiekty infrastruktury technicznej - budowa sieci gazu śr/c do 0,5MPa przy ul. Lazurowej w Opolu

» 2019-11-18, obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew przy ul. Rzeszowskiej 24-38

» 2019-11-18, Obwieszczenie Prezydenta Miasta o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

» 2019-11-18, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2019-11-20, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr UAB.6730.419.2018.PL w przy ul. Grudzickiej dla inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmian

» 2019-11-21, Owieszczenie o wyd. decyzji ULICP na budowę sieci gazu 0,5MPa przy ul Fałata w Opolu

» 2019-11-21, Obwieszczenie o wszczęciu postępow w sprawie dec. ULICP budowy dwóch linii elektroenerget. 110Kv dla terenu objętego WSSE w rejonie Wrzosek

» 2019-11-21, Obwieszczenie nr UAB.6730.61.2019.JK o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na terenie działki nr 13/3, k.m. 2, obręb Kolonia Gosławicka w Opolu

» 2019-11-21, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej n/c na terenie działek nr 22/4, k.m. 22, 956, 959, 960 k.m. 14, 1247, 1286/1 k.m. 17 obręb Zakrzów w Opolu.

» 2019-11-25, obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

» 2019-11-25, Obwieszczenie do. wyd. dec. o war. zab. dla budowy zespołu bud. mieszkalnych jednorodzinnych w zab. Bliźniaczej wraz z infr. na ul. Paprotkowej w Opolu

» 2019-11-25, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Cieszyńskiej 12 w Opolu pod warunkiem wykonania nasadzenia zastępczego

» 2019-11-25, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa na terenie części działek nr 234, 696/131, k.m. 4, obręb Wrzoski, w rejonie ul. Akwarelowej w Opolu.

» 2019-11-25, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2001 O ul. Leonida Teligi i drogi gminnej nr 103745 O ul. Miodowa

» 2019-11-26, Zawiad. stron postęp. w spr. wydania decyzji o środ. uwarunk.: o wszczęciu, wystąpieniu o opinie PPIS, RDOŚ, WP; przeds. pn.: "Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodni

» 2019-11-26, obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Piotrkowskiej 1 w Opolu

» 2019-11-26, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w zezwoleniu na usunięcie drzewa z terenu działki nr 6/22, a.m. 55, obręb Opole, znajduj

» 2019-11-26, obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Niedurnego 3-15

» 2019-11-27, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Chabrów 10-50 i przeprowadzeniu oględzin

» 2019-11-27, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji nr 5/19 o ZRID polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103658 O ul. Stara Droga i budowie jej odcinka w nowym śladzie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414

» 2019-11-28, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Bielskiej 30, 38, 42, ul. Chełnskiej 32

» 2019-11-28, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Szarych Seregów 20

corner   corner