logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2019 > październik

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2019-10-01, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy Pl. Teatralnym 1-2 i 6-7

» 2019-10-01, obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Nowowiejskiej 5a w Opolu

» 2019-10-02, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu

» 2019-10-02, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Domańskiego 96-96A

» 2019-10-02, decyzja ULICP o podjęciu postępow. i umorzeiu dec. ul. Energetyków

» 2019-10-02, obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Rzeszowskiej 24-38 w Opolu

» 2019-10-04, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa linii kablowej sn relacji GPZ Zakrzów w rej. ul.Budowlany

» 2019-10-04, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Chabrów 94-100

» 2019-10-07, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.41.2019.PL w rejonie ul. Sławickiej dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c

» 2019-10-07, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.35.2019.PL w rejonie ul. Żerkowickiej dla inwestycji: budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągow

» 2019-10-07, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Pużaka 24E, 44C, 34C, 24 C.

» 2019-10-07, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenie w oparciu o art. 155 KPA decyzji ZRID nr 1/19 z dn. 25.01.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: - bu

» 2019-10-09, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu

» 2019-10-09, Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności dec. Prezydenta Miasta Opola z dn. 16.05.2019r.

» 2019-10-11, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 przez Koło Łowieckie nr 3 Lis w Opolu

» 2019-10-11, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 przez Koło Łowieckie nr 8 Żubr w Opolu

» 2019-10-14, Obwieszczenie o wydaniu dec. ULICP dla obiektów infrastruktury technicznej - modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu

» 2019-10-15, Obwieszczenie PMO dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na części dz. nr 2308/233 i 2309/233 k.m. 9 obręb Czarnowąsy w Opolu

» 2019-10-15, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci gazu śr/c ul.Lazurowa, Laurowa w Opolu

» 2019-10-15, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wyd. dec. ULICP: budwa sieci gazu śr/c do 0,5MPa przy ul. Fałata w Opolu

» 2019-10-15, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.42.2019.PL w rejonie ul. Róży Wiatrów dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

» 2019-10-15, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.49.2019.PL w sprawie wydania decyzji ULICP w rejonie ul. Nyskiej dla inwestycji: budowa kontenerowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej s

» 2019-10-15, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu

» 2019-10-16, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa z terenu przy Al. Przyjaźni 59 F-M

» 2019-10-16, Obwieszczenie nr UAB.6740.1025.2019.KM o wydaniu zmiany decyzji nr 1027/19 udzielająca pozwolenia na budowę stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą przy ul. Oświęcimska

» 2019-10-16, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu

» 2019-10-17, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 przez Koło Łowieckie nr 1 ‘’HUBERTUS’’ w Opolu

» 2019-10-17, Obwieszczenie o wydaniu dec. ULICP - rozbudowa obiektów szpitalnych, szpitala wojewódzkiego w Opolu ul. Katowicka

» 2019-10-17, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci gazu śr/c ul. Leśne Wzgórze, obręb Winów w Opolu

» 2019-10-17, obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia części decyzji

» 2019-10-18, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103658 O ul. Stara Droga i budowie jej odcinka w nowym śladzie do skrzyżowania z

» 2019-10-21, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP - budowa sieci wod-kan przy ul. Łukowej w Opolu

» 2019-10-21, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Teligi, obręb Malina w Opolu

» 2019-10-21, Obwieszczenie PMO nr UAB.6740.1099.2019.WK - uchylenie za zgodą stron decyzji ZRID nr 1/19 z dn. 25.01.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: - budowie drogi publicznej gm

» 2019-10-22, Obwieszczenie PMO o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UAB.6733.31.2019.AW z dn. 11.09.2019 r.

» 2019-10-22, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP na terenie części dz. nr 234, 696/131, k.m.4,obr. Wrzoski,w rej. ul. Akwarelowej w Opolu.

» 2019-10-22, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Róży Wiatrów w Opolu

» 2019-10-22, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Batalionu Zośka 3

» 2019-10-22, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu

» 2019-10-23, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul.Stefana Grota Roweckiego 4-11 w Opolu

» 2019-10-23, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Jana Bytnara Rudego 4, 5, 6

» 2019-10-23, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Stefana Grota Roweckiego 13-14 i ul. Jana Bytnera Rudego 3,12,13

» 2019-10-23, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2019-10-23, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2019-10-24, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ulicp (UAB.6733.50.2019.AD) w rejonie ulic: Leśne Wzgórze i Stara Drogra w Opolu

» 2019-10-24, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Luboszyckiej 10-10D 12-12C

» 2019-10-24, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2019-10-25, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 przez Koło Łowieckie nr 10 Szarak w Opolu

» 2019-10-28, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Kośnego 66-68

» 2019-10-28, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ulicp (UAB.6733.59.2019.AZ) w rejonie ulic Podleśnej, Wolności, Borowikowej, Studziennej i Krzyzowej w Opolu

» 2019-10-29, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o ponownych oględzinach drzewa przy ul. Telesfora 4-22

» 2019-10-29, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ulicp - budowa sieci gazu n/c do 10KPa przy ul. Lipowej

» 2019-10-30, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP na terenie dz. nr 22/4 k.m.22, 956, 959, 960 k.m.14, 1247, 1286/1 k.m.17 obręb Zakrzów w Opolu

» 2019-10-31, Obwieszczenie nr UAB.6740.1013.2019.MK o wydaniu decyzji nr 1061/19 z dnia 31.10.2019 udzielająca pozwolenia na budowę budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowymi ul. Półn

» 2019-10-31, obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dot. usuniecia drzewa przy ul. Cieszyńskiej 12

» 2019-10-31, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Bielskiej 30, 38, 42

» 2019-10-31, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Szarych Szeregów 20

» 2019-10-31, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w sprawie decyzji ulicp nr UAB.6733.59.2019.AZ

corner   corner