logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2018 > czerwiec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2018-06-04, obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Korneckiego 134-138

» 2018-06-05, Obwieszczenie w spr. wydania dec. ULICP dla inwest.: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa na terenie części dz. nr 525/42, 407/42, 392/42, 85, 600/64, 602/64, k.m.3, obręb Chmielowice, ul. Róży Wiatrów w

» 2018-06-06, Obwieszczenie w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci - linii kablowej elektroenergetycznej n/n na terenie części działek nr: w rejonie ul. Wyspiańskiego w Opolu

» 2018-06-06, Projekty realizowane przez Miasto Opole w partnerstwie jednostek sektora finansów publicznych

» 2018-06-06, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa w rejonie Pastelowej, Nad Stawem w Opolu

» 2018-06-06, Zawiadomienie Wojewody Opolskiego

» 2018-06-07, Obwieszczenie i zawiadomienie stron o wydanej decyzji środowiskowej: „Budowa studni głębinowej nr 2zbis, na ujęciu wody w Opolu-Brzeziu przy ul. Dobrzeńskiej”, na działce nr 624/12, k.m. 1, obręb Brze

» 2018-06-07, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Kolejowej 5ab-7ab-9abw Opolu

» 2018-06-07, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji dot. terminu nasadzeń zastępczych przy ul. Niemodlińskiej 42

» 2018-06-08, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji nr OŚR.6131.388.2017.EM z dnia 31.01.2018r.

» 2018-06-08, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia oraz odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Srebrnej 1-8 i Złotej 2-48, z warunkiem nasadzeń zastepczych

» 2018-06-08, obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia: przebudowa jazu Groszowice wraz z przepławką dla ryb i elementami infrastrukturalnymi, realizowanego

» 2018-06-15, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. usunięcia 2 szt. wierzb płaczących przy ul. Fieldorfa 4B- 8C

» 2018-06-18, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 brzóz brodawkowatych przy ul. Waryńskiego 23-41, Sienkiewicza 26-28, Luboszyckiej 2ac

» 2018-06-18, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Piotrkowskiej 1

» 2018-06-18, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Spychalskiego 8-18

» 2018-06-18, Obwieszczenie w sprawie wydania dec. ULICP dla inwest.: budowa sieci - linii kablowych SN w rejonie ul. Budowlanych i Magazynowej w Opolu

» 2018-06-19, obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji-budowa sieci gazu n/c , działkinr 86/11, 82/10 k.m.5, obręb Kolonia Gosławicka, przy ul.Thomasa Wilsona w Opolu .

» 2018-06-21, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzelającej zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości obejmującej działkę nr 97/13, km 41, obręb Opole, przy ul. Niedurnego 3-15

» 2018-06-21, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-06-25, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew przy ul. Ozimskiej 62-68, Kani 3bc w Opolu, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych

» 2018-06-25, Obwieszczenie UAB.6740.327.2018.UW Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji o ZRID - rozbudowa drogi powiatowej nr 1766 O - ul. Krapkowicka

» 2018-06-25, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew przy ul. Ozimskiej 62-68, Kani 3bc w Opolu, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych

» 2018-06-26, Obwieszczenie nr UAB.6733.26.2018.JN o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE (w rejonie ul. Leonida Teligi w Opolu)

» 2018-06-26, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Andersa 1AB

» 2018-06-27, obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej

corner   corner