logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   minus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2015 > czerwiec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2015-06-09, Obwieszczenie nr UAB.6733.13.2015.DW- wniosek o ULICP dla budowy estakady i urządzeń do transportu odwodnionego osadu na terenie oczyszczalni ścieków przy ul.Cegalnej w Opolu

» 2015-06-09, Obwieszczenie nr UAB.6733.12.2015.GK - wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej n/ć do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.Tysiąclecia 10A

» 2015-06-09, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu

» 2015-06-10, upubliczn-WNIOSEK (wraz z raportem) o wydanie dec o środ uwarunk dla przedsiew Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastr towarzysz na działce 5/14, k.m. 62, obręb Półwieś

» 2015-06-11, Obwieszczenie nr UAB.6730.31.2015.MŁ Prezydenta Miasta Opola - wezwanie spadkobierców nieruchomości przy ul. Lipowej 20 w Opolu

» 2015-06-12, Obwieszczenie nr UAB.6733.11.2015.MŁ- decyzja o ULICP dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ul.Wilsona-Akacjowej- Leszczynowej w Opolu

» 2015-06-15, Zawiadomienie STRON postępow. w sprawie decyzji o środowiskowych uwar.; o opiniach PPIS, RDOŚ; postanowienie raport NIE; zakończ. postęp.: przedsięwz. pn.: "Budowa i rozbudowa infrastruktury dro

» 2015-06-15, Wydanie DECYZJI o środowisk uwarunkow. dla przedsięwz. pn. Budowa odcinka sieci ciepłowniczej o dł. ok. 143 m w rejonie skrzyżowania ul. Krapkowickiej i Spychalskiego w Opolu

» 2015-06-16, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu

» 2015-06-19, Obwieszczenie nr UAB.6733.14.2015.DW- wniosek o ULICP dla rozbudowy sieci gazu śr/ c w ulicy Cygana w Opolu

» 2015-06-23, Wydanie DECYZJI o środowiskowych uwarunk. dla przeds. pn.: "Budowa obiektu wyprażalni skrobi przy budynku produkcyjnym C2 na terenie NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. przy ul. Marka z Jemieln

» 2015-06-25, Obwieszczenie nr UAB.6733.12.2015.GK - decyzja o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu n/ć do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.Tysiąclecia 10A w Opolu

» 2015-06-26, Obwieszczenie nr UAB.6733.16.2015.DW- wniosek o ULICP dla rozbudowy i przebudowy oddziału ratunkowego i izby przyjęć WCM w Opolu , Al.Witosa 26

» 2015-06-29, Obwieszczenie nr UAB.6733.15.2011.DW o umorzeniu postępowania w spr wydania dec o ULICP -budowa trybuny północnej stadionu przy ul.Oleskiej 51

» 2015-06-30, Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Opolu

» 2015-06-30, obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowa

corner   corner