logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   minus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2015 > luty

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2015-02-02, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bierkowice - Zachód w Opolu

» 2015-02-03, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu

» 2015-02-04, Zawiadom. STRON postępow. w sprawie decyzji środowisk.- info o stowarzysz BIOS, zawieszenie postępow, dot. Rozbudowa Centrum HU SOLARIS + parking podziemny, Pl. Kopernika Opole

» 2015-02-06, Obwieszczenie nr UAB.6733.2.2015.MŁ-decyzja o ULICP dla budowy sieci wodociągowej w ul.Glenska w Opolu

» 2015-02-12, Obwieszczenie nr UAB.6733.4.2015.AB -wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa odcinka sieci wodociągowej dla podłączenia odbiorców w budynkach prod.-usług.nr 44A, 44B, 44E, 44D przy ul.Budowlanych

» 2015-02-17, Obwieszczenie nr UAB.6733.3.2015.DW- decyzja o ULICP dla budowy sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Batalionu "Zośka" i Szarych Szeregów w Opolu

» 2015-02-17, Obwieszczenie nr UAB.6733.1.2015.JK -decyzja o ULCP - zabudowa usługowa-budowa 3 hal łukowych, stalowych stanowiących przekrycia kortów tenisowych oraz budowa zalecza socjalneg

» 2015-02-19, Obwieszczenie nr UAB.6733.5.2015.DW- wniosek o ULICP dla budowy sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego przy ul.Wyspaińskiego w Opolu

» 2015-02-20, Obwieszczenie PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogowej polegajacej na: budowie drogi gminnej publicznej łączącą ulicę Popiełuszki z uli

» 2015-02-23, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu

» 2015-02-25, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu

» 2015-02-26, Obwieszczenie nr UAB.6733.6.2015.DW- wniosek o ULICP dla przebudowy jazu sektorowego Wróblin z towarzyszącymi obiektami

corner   corner