logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2014 > listopad

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2014-11-03, upubliczn-WNIOSEK (wraz z raportem) o wydanie dec o środ uwarunk dla przedsięwz pn. "Budowa dwóch hal produkc nr 7 i nr 8 w Zakładzie Produkcyjnym nr 4 przy ul. Oświęcimskiej 102c

» 2014-11-03, Obwieszczenie nr UAB.6733.17.2014.DW- postanowienie do dec. o ULICP dla budowy sieci gazu średniego cośnienia w ul.Sobieskiego, Sołtysów,Gminnej,Wróblińskiej, Domowej

» 2014-11-04, Obwieszczenie nr UAB.6733.31.2014.DW-decyzja o ULICP dla budowy sieci kablowej 15 kV i 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie Opola(Bierkowice) i Sławic

» 2014-11-07, Inf. o wszczęciu postęp. wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z terenu lakierni proszkowej SELT Sun Protection Systems, zloka. przy ul. Kaszubska 10

» 2014-11-07, Inf. o wszczęciu postęp. wodnoprawnego na zmianę w części decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6341.61.2014.MB z dnia 06.10.2014 r.

» 2014-11-12, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego "Metalchem" w Opolu

» 2014-11-21, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego "Gosławice II" w Opolu

» 2014-11-21, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu

» 2014-11-25, Obwieszczenie nr UAB.6733.33.2014.GK wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa odcinka linii kablowej 15 kV relacji stacja SN/nN "Sławice Ferma"-stacja SN/nN "Półwieś Partyzancka" przy ul. Partyzanck

» 2014-11-27, Obwieszczenie UAB.6733.34.2014.Lk z 27.11.2014 Budowa sieci gazu śr/c (do 0,5 Mpa)

» 2014-11-27, Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "„Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, województwo opolskie – stopi

corner   corner