logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2011 > sierpień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2011-08-02, Obwieszczenie o decyzji UAB.6733.3.2011.DW o ustaleniu lokalizacji inwest.celu publ. dot.budowy stacji trafo z agregatem i przyłączami dla potrzeb Centrum Onkologii ul.Katowicka 66A

» 2011-08-03, Wydanie decyzji o środ. uwarunk. przeds. polegającego na zm. sposobu użytk. bud. w Opolu przy ul. Oświęcimskiej 101i-prod. mieszaniny estrów kwasów karboksylowych

» 2011-08-05, Obwieszczenie nr UAB.6733.6.2011.DW- o wniosku o wydanie decyzji o ustal.lok.inwest.celu publicz.-sieć gazowa ś/c w rejonie ulic Cmentarnej, Zbożowej i Wspólnej

» 2011-08-05, Obwieszczenie nr UAB.6733.7.2011.DW- o wniosku o wydanie decyzji o ustal.lok.inwest.celu publicz.-sieć gazowa n/c w rejonie ulicy Górnej

» 2011-08-05, Obwieszczenie nr UAB.6733.5.2011.DW- o wniosku o wydanie decyzji o ustal.lok.inwest.celu publicz.-sieć gazowa n/c w ul.Pomorskiej

» 2011-08-05, Wydanie DECYZJI o środowiskowych uwrunk. dla przedsięwz. pn."Budowa zespołu budynków wielorodzinnych w Opolu przy ul.Jakuba Kani"

» 2011-08-08, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - zainstalowanie lakierni proszkowej z instalacją do powierzchniowej obróbki z wykorzystaniem procesów chemicznych w istniejącej hali magazynowej prz

» 2011-08-08, Obwieszczenie o wniosku UAB.6733.10.2011.WA w spr. wydania decyzji o ustal. lokal. inwest. celu publ. : budowa wewnętrznej drogi oraz zjazdu z ul.Wyspiańskiego, a także budowy sieci kanal. wod. ,

» 2011-08-08, Obwieszczenie o wniosku UAB.6733.9.2011.WA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. : budowa stacji redukcyjno-pomiarowej dwuciągowej w rejonie ulicy Gosławickiej

» 2011-08-09, Obwieszczenie nr UAB.6733.8.2011.MŁ wniosek o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest.celu publ.dla inwestycji: budowa oświetlenia zewnętrznego przed budynkiem Domu Studenta "Kmicic"

» 2011-08-10, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IV" w Opolu

» 2011-08-11, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2011-08-11, wniosek o pozwolenie wodnoprawne - wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu ZOTT Polska Sp. z o.o. do kanalizacji miejskiej

» 2011-08-17, Obwieszczenie nr UAB.6733.11.2011.AB-wniosek o wydanie dec. o ustal.lokal.inwest.celu publi.: budowa stacji transformatorowej kontenerowej wraz z linią kablową 15kV przy ul. Targow

» 2011-08-19, Obwieszczenie nr UAB.6733.12.2011.MŁ-wniosek o wydanie dec. o ustal. lok. inwest. celu publi.: budowa sieci gazowej n/c w Opolu ul. Kurpiowska

» 2011-08-22, dot. Konkursu na realizację zagospodarowania terenu Małego Rynku wraz z terenami przyległymi w Opolu

» 2011-08-25, Obwieszczenie nr UAB.6733.8.2011.MŁ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest.celu publ.dla inwestycji: budowa oświetlenia zewnętrznego przed budynkiem Domu Studenta "Kmicic"

» 2011-08-25, Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie Budowa obwodnicy miejscowośći Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy

» 2011-08-31, Obwieszczenie nr UAB.6733.6.2011.DW- o decyzji o ustal.lok.inwest.celu publicz.-sieć gazowa ś/c w rejonie ulic Cmentarnej, Zbożowej i Wspólnej

» 2011-08-31, Obwieszczenie nr UAB.6733.7.2011.DW- o decyzji ustal.lok.inwest.celu publicz.-sieć gazowa n/c w rejonie ulicy Górnej

» 2011-08-31, Obwieszczenie nr UAB.6733.5.2011.DW- o decyzji ustal.lok.inwest.celu publicz.-sieć gazowa n/c w ul.Pomorskiej

» 2011-08-31, Obwieszczenie nr UAB.6733.4.2011.DW- o decyzji ustal.lok.inwest.celu publicz.-sieć gazowa ś/c do zakładu produkcyjnego przy ul.Ceglanej w Opolu

corner   corner