logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   minus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2005 > marzec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2005-03-07, OBWIESZCZENIE - UAB.IrM.7331-12/05 - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej Optycznej Sieci Teleinformatycznej (OSTO) - trasy 4, 11, 13

» 2005-03-07, OBWIESZCZENIE - UAB.IrM. 7331-29/05 - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłolwodowej Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO): trasy n

» 2005-03-14, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu

» 2005-03-14, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ul. Północna w Opolu.

» 2005-03-16, OBWIESZCZENIE UAB.IrM.7331-11/05 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej w Opolu dla potrzeb Optycznej Sieci Teleinformatyczne

» 2005-03-17, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o decyzji nr UAB.DW.7331-235/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji paliw na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul.Olesk

» 2005-03-21, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Groszowice-Metalchem w Opolu

» 2005-03-22, OBWIESZCZENIE UAB.IrM.7331-86/05 z dnia 22.03.2005 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni

» 2005-03-31, OBWIESZCZENIE Nr UAB.IrM.7331-87/05 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej, telefonicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul

corner   corner