logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 B70  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Partyzancka - Folwark w Opolu

 Powierzchnia planu: 159,3 ha
 Obręb:
Półwieś
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr XXXVIII/605/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka-Folwark w Opolu

28 lutego
2013 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

8 marca
2013 r.

Składanie wniosków do mpzp do 2 kwietnia
2013 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 2 grudnia
2013 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp 2 grudnia
2013 r.
 IV.
 

I. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

3 lutego 2015 r.

12 października 2015 r.

I. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka-Folwark w Opolu do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)


II. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka-Folwark w Opolu do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 11 lutego 2015 r. do 11 marca 2015 r.

 

 

 

od 19 października 2015 r. do 17 listopada 2015 r.

I. Dyskusja publiczna

II. Dyskusja publiczna

29 października 2015 r., godz. 16:00, Rynek - Ratusz, s. 203

24 lutego 2015 r.

I. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

II.Przyjmowanie uwag

do 25 marca 2015 r.

do 1 grudnia 2015 r.

I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

15 kwietnia 2015 r.

2 grudnia 2015 r.

V.

Uchwała nr XX/362/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka-Folwark w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie

Dane przestrzenne: zgeoreferowany plik TIF
                                 legenda

29 grudnia
2015 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 167

15 stycznia
2016 r.

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2016-01-29 09:39:21
Data udostępnienia informacji: 2016-01-29 09:39:21
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-25 10:53:30

Wersja do wydruku...

corner   corner