logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowy:

- wolno stojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, który obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

- wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2,

- sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych

Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Lokalizacja inwestycji Informacja o wniesieniu sprzeciwu [data] Informacja o braku wniesienia sprzeciwu [stanowisko/data]
UAB.6743.598.2015.AZ 03.08.2015 Gmina Opole Rynek-Ratusz 45-015 Opole budowa sieci wodociągowej do ogródkówdziałkowych Stokrotka i Kopciuszek w Opolu Opole-Kolonia Gosławicka -okolice Obwodnicy Północnej, dz. nr 12/1, 12/3, 11/2, 11/1, 31, 30/1, 29, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 80/3, k.m. 4, obreb Kolonia Gosławicka; dz. nr 726, k.m. 12, obręb Gosławice; dz. nr 870/1 k.m. 14, obręb Gosławice   05.08.2015 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.691.2015.HZ 23.09.2015

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

45-222 Opole

ul. Oleska 64

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej

ul. Stawowa w Opolu -Szczepanowicach

dz. nr 77, 79/17, 79/19, 82/2, 83/3, 84/2 k.m. 36 obręb Szczepanowice

  06.10.2015 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.792.2015.HZ 03.11.2015

Damian Picz

 

Budowa budynku jednorodzinnego Opole, ul. Bronicza, dz. nr 67/6, km. 9,  obręb Bierkowice   05.11.2015 r. wycofanie zgłoszenia
UAB.6743.783.2015.AG 30.10.2015 Tauron Dystrybucja S.A. ul. Waryńskiego 1 Opole budowa konternerowej stacji transformatorowej 15/0, 4 kV Opole, dz. nr 1074/6, 1074/5 km. 17 obręb Gosławice 16.11.2015 sprzeciw  
UAB.6743.823.2015.WK 23.11.2015 Gmina Opole Rynek- Ratusz sieć elektroenergetyczna budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego Opole, ul. Luboszycka, Działkowa, Harcerska, Kępska   wycofano zgłoszenie 2015.12.09
UAB.6743.824.2015.WK 23.11.2015 Gmina Opole Rynek-Ratusz sieć elektroenergetyczna - budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego Opole ul. Kępska dz.nr 343, 348 k.m.6 Zakrzów   wycofano zgłoszenie 2015.12.09
UAB.6743.844.2015.BO 30.11.2015

RV Metal Sp. z o.o.

45-837 Opole ul. Wspólna 1

przyłącz elektroenenrgetyczny śN-15kV z kontenerową stacją tranformatorową MRw-b 20/630 Opole, ul. Wspólna 1 dz. nr 1/49, km. 30  obręb Półwieś   22.12.2015 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.854.2015.HZ 08.12.2015

Paweł Lenarczyk

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Mikołaja

dz. nr 701/2, obręb Wróblin

  30.12.2015 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.874.2015.UW 14.12.2015

SPS SELT Tadeusz Selzer 45-315 Opole

ul. Głogowska 24A

Budowa konetenerowej stacji transformatorowej 15/0, 4 kV, ul. Głogowska 24A dz. nr 267/21, 267/19, 267/27 km. 56 obręb Opole   05.01.2016 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.1.8.2016.JP 13.01.2016 Gmina-Miasto Opole Przebudowa sieci energetycznej ŚN i NN -stacja tranformatorowa  "Plac Daszyńskiego" wraz z pwoiązaniem z siecią eneregtyczną

ul. Ozimska

dz. nr 35, 24, 26/1, 26/2, 32 km. 49 obręb Opole

  15.02.2016 r.
UAB.6743.1.9.2016.UW 15.01.2016

Odra Park Sp. z o.o.

ul. Oświęcimska 103

Przebudowa i nadbudowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej na dwa lokale mieszkalne Opole, ul. Tytanowa 14, dz. nr 1011/2, obręb Grotowice   wycofanie zgłoszenia 12.02.2016 r.
UAB.6743.1.10.2016.AG 15.01.2016 Tauron Dystrybucja S.A. z Siedzibą w Krakowie Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1 Budowa sieci energetycznej

Opole, ul. Budowlanych,    dz. nr 866/1, 866/2, 867/2, 1030, 963, 961, 962, k.m. 15; 

dz. nr 879 k.m. 14 obręb Zakrzów

 

wycofanie zgłoszenia

04.02.2016 r.

UAB.6743.1.11.2016.WA 25.01.2016

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

45-118 Opole ul. Harcerska 15

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2xDN400/560

ul. Krapkowicka, ul. Spychalskiego

dz. nr 1, 16, 3/3, 4/4, 4/2, 4/5 k.m. 38 obręb Szczepanowice

  24.02.2016 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.1.12.2016.UW 25.02.2016

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

45-118 Opole ul. Harcerska 15

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Hubala i Pużaka w Opolu - odcinek Brzozowa - Wiejska

Opole, ul. Wiejska, Brzozowa, Pużaka, mjr Hubala

obręb Gosławice k.m.20 dz. nr 1210/2, 1209, 1236

k.m. 16 dz. nr 1014/1, 1014/2, 1015, 1013, 1012

 

28.03.2015 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.13.2016.UW 25.02.2016

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

45-118 Opole ul. Harcerska 15

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Hubala i Pużaka w Opolu

Opole, ul. Pużaka, mjr Hubala

dz. nr 1193/7, 1193/8, 1193/16, 1208/7, 1226/13, 1226/9, 1228/6, 1228/10, 1228/15, 1226/14, 1210/2, 1212/1, 1212/2 k.m. 20; dz. nr 1316 k.m. 21 obręb Gosławice

  24.03.2016r. brak sprzeciwu
UAB.6743.1.14.2016.AG 29.02.2016

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole

ul. Oleska 64

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Opole,

ul. Wygonowa dz. nr 660/1, 661/1, 659/3 k.m. 12 obręb Gosławice

  03.03.2016 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.1.15.2016.HZ 16.03.2016 Haus Roman Prodlik budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami Opole, ul. Cmentarna, dz. nr 14/7, 21/41, 21/29, 21/30, 21/32, 21/34 k.m. 28 obręb Półwieś  

18.04.2016 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.17.2016.AP 24.03.2016

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole

ul. Oleska 64

Budowa sieci wodociągowej

Opole, ul. Wspólna,              dz. nr 1/37, 17/1 k.m. 30, obręb Półwieś

 

25.04.2016 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.18.2016.AP 08.04.2016

Arthur Nowara

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach mieszkalnych Opole dz. nr 1212/69 km. 5 obreb Bierkowice   wycofano wniosek 11.04.2016 r.
UAB.6743.1.19.2016.KM 19.04.2016

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

45-118 Opole ul. Harcerska 15

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami przy ul. Hubala 17 w Opolu

Opole, ul. mjr Hubala

obręb Gosławice k.m.20 dz. nr 1193/5, 1193/14, 1243/1

 

24.05.2016 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.22.2016.AP 07.06.2016 ELPO Andrzej Kaczmarczyk Budowa sieci elektroenergetycznego Opole, Pl. Róż 2, dz. nr 84, 83, 85, 92  k.m. 19 obręb opole  

23.07.2016.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.23.2016.WK 21.06.2016

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

45-118 Opole ul. Harcerska 15

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Niemodlińskiej w Opolu Opole ul.Niemodlińska dz. nr 20/9 km.35  

22.07.2016.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.24.2016.AP 27.06.2016

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Opole Oleska 64

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałem bocznym

Opole ul. Przedmieście

dz. 1445 Malina

 

27.07.2016

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.25.2016.AZ 15.07.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 31-358 Kraków ul. Jasnogórska 11 budowa stacji transformatorowej kontenerowej oraz powiązań kablowych 0,4 kV w ramach przebudowy węzła sieciowego 15/0,4 kV Bierkowice Opole, ul. Bierkowicka, dz. nr 647/58, 652/117  

12.08.2016 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.27.2016.AG 20.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 31-358 Kraków ul. Jasnogórska 11 Budowa sieci energetycznej n/n Opole, dz. nr 659/3, 660/1, 661/1 km. 12 obr. Gosławice  

20.10.2016 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.28.2016.JP 21.09.2016 Anna i Aleksander Budyłowski

Budynek mieszkalny jednorodzinny                

ul. Oświęcimska, dz. nr 423/4 obręb Grotowice   21.10.2016 r.
UAB.6741.3.2017.WA 17.03.2017 Związek Gmina "Prokado" 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23 Budowa sieci wodociagowej spinajacej dz. nr 611/129, 230, 231, 233 km. 4 dz. nr 94 k.m. 3 obręb Wrzoski   10.04.2017 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.4.2017.AB 25.04.2017

Leszek Pająk

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Sienna            dz. nr 496/300 k.m. 5 obręb Chmielowice   17.05.2017 r. brak sprzeciwu
UAB.6743.1.5.2017.WK 28.04.2017 Dorota Ewa Białowicz Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego ul. Górnicza, dz. nr 451 obreb Grotowice   28.06.2017 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.6.2017.AB 30.05.2017 Tauron Dystrybucja S.A. budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z budową złączy ul. Prószkowska dz. nr 1977/197, 1978/197, 1979/197, 1980/197 k.m. 1

21.06.2017

sprzeciw

 
UAB.6743.1.7.2017.WA 07.06.2017

Hongbo Clean Energy Europe Sp. z o.o. 45-372 Opole ul. Technologiczna 2

budowa sieci oświetlenia 0,4 kV dz. nr 5/63 km. 62 obręb Półwieś  

08.06.2017 r. brak sprzeciwu

08.06.2017 r. (zaświadczenie)

UAB.6743.1.8.2017.AB 07.06.2017 Wnergetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole ul. Harcerska 15 budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich paramterów

Opole, ul. Cygana

dz. nr 365, 368, 355, 362/5, 364/14, 362/3, 363/4, 364/4, 363/8, 363/12, 363/5, 363/15, 363/17, 363/23 k.m. 6 obręb Zakrzów

 

29.06.2017 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.9.2017.UW 05.06.2017

Jacek Abłażej

 

budowa budynku mieszkalnego jednorodinnego

ul. Popiełuszki 40

dz. nr 49/1, km. 12 obręb Groszowice

  27.06.2017 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.10.2017.AP 24.07.2017 Ozimska Sp. z o.o. 40-203 Katowice ul. Roździeńskiego 188C budowa stacji trafo dz. nr 238/3, km. 56 obręb Opole sprzeciw 28.08.2017  
UAB.6743.1.12.2017.KWS 06.09.2017

Jarosław Widera,Wojciech Seibel, Anna Tomczyk, Krzysztof Karoń, Beata i Artur Funek

 

rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

ul. Gryczana

dz. nr 344/9, 344/19, 346/1 km. 7 obręb Gosławice

344/14, 344/16, 344/19 (dot. przyłączy)

 

25.09.2017 r.

brak sprzeciwu, zaświadczenie

UAB.6743.1.13.2017.AB 14.09.2017 Andrzej Kruk Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Opole ul.Wiejska 7, dz. nr 929,  k.m. 15, obręb Gosławice 04.10.2017 sprzeciw  
UAB.6743.1.16.2017.AG 20.09.2017 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z budowa złączy Opole, ul. Prószkowska, dz. nr: 1977/197,1978/197,1979/197,1980/197 k.m. 1 obręb Winów  

27.09.2017 r.

zaświadczenie

UAB.6743.1.15.2017.AB 19.09.2017 Zbigniew Fidkowski budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Opole, dz. nr 60 k.m. 17 obręb Wójtowa Wieś   11.10.2017.r . brak sprzeciwu
UAB.6743.1.14.2017.WA 18.09.2017 Ozimska Sp. z o.o. 40-203 Katowice ul. Rożdzieńskiego 188c budowa przyłączy leketronenrgetycznych śr. i n/n wraz ze stacją transformatorową

Opole, ul. Ozimska 72a, dz. nr 238/3, km. 56  obręb Opole,

 

zaświadczenie 04.10.2017

 

UAB.6740.1.17.2017.AP 28.09.2017 Tauron Dystrybucja S.A. budowa elektroenergetycznego zasilania kablowego nN Opole, ul. Studzienna dz. nr 514/5, 515/5, 606/5, 619/5, 2479/237 k.m. 1 obręb Czarnowąsy   zaświadczenie 16.10.2017
UAB.6743.1.19.2017.FR 17.10.2017 Jaremi Butryn, Roman Chwaliński rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Aroniowa i ul. Lipcowa w Opolu, dz. nr 1264/21, 179 km. 4 obręb Chmielowice   zaświadczenie 14.11.2017
UAB.6743.756.2017.FR 06.10.2017

Stowarzyszenie Ogrodowe "Nowa Wieś Królewska"

ul. Solskiego 15

45-564 Opole

sieć elektroenergetyczna i wodociągowa wraz z przyłączami Opole, ul. Solskiego 15, dz. nr 4/10, 4/18 km. 75, obręb Nowa Wieś Królewska

06.11.2017

sprzeciw

 
UAB.6743.1.21.2017.JP 09.11.2017 Eneregtyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole ul. Harcerska 15 budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej Opole, ul Wilsona dz. nr 58/15 k.m. 5 obręb Wilsona   27.11.2017 r. zaświadcznie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.22.2017.AP 15.11.2017

Tauron Dystrybucja S.A.

31-035 Kraków

ul. Podgórska 25a

Linia Kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowymi do budynków wileorodzinnych A i B Opole, ul. Kaliska dz. nr 92/28, 92/27, 92/23, 92/22, 143/3 km. 2 obręb Kolonia Gosławicka   22.11.2017 r. zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.23.2017.JP 20.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu budowa sieci elektroenergetycznej nN (0,4kV) Opole, ul. Stawowa, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, dz. nr 138/12,143/34,143/3,143/5,143/7,143/9,143/11,143/13,143/15,143/17,143/23,143/25,143/27,143/29,143/31,143/33, 33, dz. nr 77 km. 36 obręb Szczepanowice   27.11.2017 r. zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.24.2017.MiP 08.12.2017

Tauron Dystrybucja s.A. Oddział w Opolu

45-047 opole

ul. Waryńskiego 1

linia kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowymi do budynków wielolokalowych A, B, C - IMW Development ul. Stawowa dz. nr 143/3, 77, 79/17, 79/31, 79/19, 82/2, 83/3, 84/2, 85/4, 85/1, 86/9, 87/10, 195, 196, 197, 198 k.m. 36 obreb Szczepanowice  

11.12.2017 r.

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.2.2018.JŚ 10.01.2018

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole

ul. Oleska 64

remont studni przepompowni ścieków przy ul. Tęczowej w Opolu wraz z rozbudową infrastruktury technicznej

ul. Tęczowa

dz. nr 100/30, 100/31 k.m. 36 Groszowice

 

31.01.2018 r.

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.1.2018.AB 11.01.2018

STABI s.c. J. Gala, K. Gala

45-940 Opole

ul. Ogrodowa 28

budowa sieci wodociągowej przy ul.Broniewskiego w Opolu Opole, ul.Broniewskiego dz. nr 83/1 km.7  

29.01.2018 r.

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.3.2018.JP 12.01.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn do zasilania 4 budynków rekreacji indywidualnej

Opole Oświęcimska/Stalowa

dz. nr 932, 933, 934, 931, 918 Grotowice

 

26.01.2018 r.

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.4.2018.WK 18.01.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn do zasilania 18 budynków jednorodzinnych

Opole ul.Wolności/Zaciszna

dz.nr 2607/125, 2861/275, 2859/275, 2860/275 km. 3; dz. nr 155/69, 229/67 km. 5; dz. nr 330/1 km. 4 obręb Czarnowąsy

 

2018.01.26

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.5.2018.WK 18.01.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn do zasilania 5 budynków jednorodzinnych

Opole ul.Wrocławska

dz.nr 353/4 km. 3 obręb Wrzoski

 

2018.01.26

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.6.2018.WK 18.01.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn do zasilania 10 budynków jednorodzinnych

Opole ul.Wrocławska

dz.nr 353/4, 363/4 km. 3 obręb Wrzoski

 

2018.01.26

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.7.2018.WA 26.01.2018

Magdalena Guła

Opole

budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

Opole ul.Domańskiego

dz.nr 89/6 km.26

 

2018.02.14

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.8.2018.KM 09.02.2018

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

45-118 Opole

Harcerska 15

budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów i przyłączy cieplnych

Opole ul. Chabrów

dz. nr 2/4, 3/4, 1/42, 1/44 km. 19 o.Opole

02.03.2018 r. dec. umorzenie (wycofanie wniosku)

 
UAB.6743.1.9.2018.KWS 16.02.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn do zasilania 4 budynków jednorodzinnych w 2 lokalami mieszkalnymi

Opole ul. Wiejska

dz. nr 969, 968/4, 924/3, 957/2 km. 15 o.Gosławice

 

2018.03.12

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.10.2018.KM 23.03.2018 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. OPOLE ul.Harcerska 15 budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul.Chabrów w Opolu

Opole ul.Chabrów

dz. nr 2/4, 3/4, 1/42, 1/44 k.m. 19 o.Opole

 

2018.04.03

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.11.2018.AB 27.03.2018

Tauron Dystrybucja SA

O/Opole

budowa sieci kablowej nn do zasilania budynków mieszkalnych

Chmielowice ul.Róży Wiatrów

525/42, 600/64, 602/64, 85, 594/64, 595/64, 596/64, 597/64, 598/64, 599/64, 601/64 km.3

 

2018.04.27

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.13.2018.AB 09.04.2018 "W&W" Waszkiewicz Sp. J. Opole ul.Stanisławowska 9 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul.Wiejskiej 41 w Opolu

Opole, Wiejska 41

dz. nr 924/3, 957/2 km. 15 Gosławice

 

2018.04.17

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.14.2018.MF 13.04.2018 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. OPOLE ul.Harcerska 15 budowa osiedlowej sieci cieplnej przy ul.Bzów, Jaśminów w Opolu

Opole ul.Bzów, Jaśminów

dz. nr 39/34, 39/36 k.m. 19 o.Opole

 

2018.04.25

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.15.2018.AB 27.04.2018 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. OPOLE ul.Harcerska 15 budowa osiedlowej sieci cieplnej przy ul.Tatrzańskiej, Karpackiej w Opolu

Opole ul.Tatrzańska, Karpacka

dz. bud. na arkuszu 20 obręb Opole

 

2018.05.09

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.16.2018.MF 30.05.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn zasilanie 3 budynków jednorodzinnych

Opole ul.Śliczna

dz. nr 612/56, 555/56, 554/56, 553/56

km. 3 o.Chmielowice

 

2018.06.01

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.17.2018.AG 28.05.2018

Agata Bober

Opole

budowa sieci wodociągowej

 

w Opolu przy ul.Pąsowej

dz. nr 514/113, 515/113 o.Wrzoski

 

2018.06.11

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.18.2018.AG 01.06.2018

Sebastian Szaforz

Opole

budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z przyłączami

Opole, ul.Adama

dz. nr 1671

o. Malina

 

2018.06.14

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.20.2018.MF 06.06.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Opole Al.W.Witosa 26

budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z siecią zasilania 15kV i siecią nn

Opole

ul.W.Witosa 26

dz. nr 57/4, 64, 65, 66/3, 69, 70, 74/3, 75/3, 76, 59/3 km. 2

o. Kol. Gosławicka

 

2018.06.19

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.21.2018.UW 18.06.2018  Wellma Investment Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Nowogródzka 24 Opole budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dz. nr 659/3, 661/2, 660/2, 978, 976, 975, 974, 973, 972, 971, 965, 945, 943 k.m. 12 obręb Gosławice

Wycofano zgłoszenie 19.07.2018 decyzja umarzająca 20.007.2018

 
UAB.6743.1.22.2018.MF 06.07.2018

Henryk Labisz DACHER

Opole

rozbudowa sieci wod-kan. z przyłączami

Opole ul.Tęczowa

dz. nr 69/4, 100/4, 103/14, 104/30

km. 36 o.Szczepanowice

 

2018.07.11

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.23.2018.WK 10.07.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nn do zasilania 7 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z 2 lokalami mieszkalnymi + administracja

Opole ul.Tęczowa

dz. nr 99/1, 199, 100/31, 100/30

km. 36 o.Szczepanowice

 

2018.07.20

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.24.2018.JP 12.07.2018

Sabina Ofiera

OPOLE

nadbudowa, przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Opole Groszowice

ul. E. Smolki

dz. nr 6 km. 17

  06.08.2018 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.25.2018.UW 25.07.2018 Wellma Investment Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 45-316 Opole budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej                               wraz z przyłączami dla osiedla domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. nr  659/3, 943, 945, 965, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026,  1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045 k.m. 12, obręb Gosławice w Opolu.  

2018.07.31

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.26.2018.FR 25.07.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

ułożenie kabla 0,4 kV oraz ustawienie złączy pomiarowych

Opole Grudzice km.3

dz. nr 2665/2, 2665/12, 2688/3, 2688/5, 2688/6,2688/7, 2688/8

 

06.08.2018 zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.28.2018.JP 31.08.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nN do zasilania 9 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej Opole, ul. Żytomierska dz. nr 597, 204/6, 1068/3, 1069/8, 1069/16, 1069/15, 1069/14, 1069/13 k.m. 2 obręb Gosławice  

11.09.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.29.2018.JP 26.09.2018 WODGAZ sp. J. Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska 45-802 Opole ul. Partyzancka 54A budowa sieci kanalizacji sanitarnej Opole, ul. Partyzancka, dz. nr 52/19, 52/22, 52/24 k.m. 7 obręb Pólwieś  

02.10.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.30.2018.JP 28.09.2018 Celina Papała Budowa sieci wod-kan. z przyłączami

Opole, ul. Słoneczna

dz. nr 121/4, 187/1, 111 k.m. 33 obręb Szczepanowice

 

05.10.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.31.2018.WK 22.10.2018

A. J. Trembacz

M. B. Kasperkiewicz

J. A. Buczarscy

M. Bogdan

Rozbudowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Opole ul.Skłodowskiej-Curie

dz. nr 144, 132/8, 132/17, 132/14, 132/12, 132/13, 132/15, 132/16 km.33

Szczepanowice

 

29.11.2018 zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.32.2018.MF 22.10.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nN do zasilania 6 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

Opole ul.Żytomierska

dz. 1069/8, 1070/7, 1070/8, 1071/15, 1071/18, 1071/17 km.17 Gosławice

 

31.10.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.33.2018.MF 22.10.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nN do zasilania obiektu magazynowego sieci AGATA S.A.

Opole ul.Zielonogórska

dz. 88/80, 98, 88/176 km. 57 o. Opole

 

31.10.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.34.2018.MF 19.09.2018

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole

ul. Oleska 64

budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. 340/10, 340/15, 340/19, 340/9, 340/13, 340/2, 348 km.6 Zakrzów  

02.10.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.37.2018.MF 09.11.2018

KWKM Paweł Kozłowski, Łukasz Mróz s.c.

45-267 Opole

ul. Roweckiego 11G/1

rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 65/6,66/9,100/4 k.m. 36 obręb Szczepanowice  

19.11.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.38.2018.MiP 14.11.2018 Małgorzata Glombik przebudowa budynku przy ul. Zielonej 19/2 dz. nr 112/2 obręb NWK wycofane zgłoszenie 29.11.2018  
UAB.6743.1.39.2018.MF 03.12.2018 Tadeusz Kraczkowski przebudowa budynku garażu w Opolu przy ul. G. Zapolskiej 18 dn. nr 51/1 km. 54 o.Opole  

07.01.2019

decyzja sprzeciw

UAB.6743.1.40.2018.WK 04.12.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nN do zasilania 15 domów jednorodzinnych

Opole

dz. 696/131, 711/152 km. 4 o. Wrzoski

 

20.12.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.41.2018.WK 04.12.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nN do zasilania 4 domów jednorodzinnych dwulokalowych

Opole

ul.Partyzancka

dz. 57/11, 42/7, 63/3, 100/4, 63/2, 63/1, 101 km. 8;

dz. 52/5, 52/22, 52/24, 132, 131, 130, 129 kn. 7o. Półwieś

 

20.12.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.41.2018.AB 20.12.2018

Tauron Dystrybucja SA

Kraków Podgrórska 25a

O/Opole

budowa linii kablowej nN do zasilania 3 budynków wielolokalowych

Opole

ul.Górna

dz. 655/203, 653/1, 652 km. 12

dz. 637/8, 637/7, 638/6, 639/5, 640/5, 636/6, 636/2, 636/1, 635/1, 634/1, 634/2 km. 11 o. Gosławice

 

03.01.2018

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.1.2019.MF 17.01.2019

CD Invest sp. z o.o.

Warszawa, ul. Marszałkowska 111

budowa stacji transformatorowej S=2=371 wraz z powiązaniami kablowymi SN i nn

Opole, ul. Krakowska

dz. 33/2 k.m. 49 obręb Opole

 

28.02.2019 r.

zaświadczenie

UAB.6743.1.2.2019.KM 29.01.2019

PG Inwestycje Piechota, Gradowski sp.j.

Opole, ul. Krapkowicka 8A

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej

 

ul. Wyspiańskiego, dz. 2665/12, 2688/3, 2688/4, 2688/5, 2688/6, 2688/7, 2688/8, 2688/2 k.m. 3 obręb Grudzice   13.02.2019 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.1.2019.MF 17.01.2019

CD Invest Spółka z o.o.

Warszawa ul. Marszałkowska 111

budowa stacji transformatorowej S=2=371 wraz z powiązaniami kablowymi SN i nn przy ul. Krakowskiej w Opolu na dz. nr 33/2 k.m. 49 obręb Opole.

 

dz. nr 33/2 k.m. 49 obręb Opole   zaświadczenie z dnia 28.02.2019 r.
UAB.6743.1.5.2019.MiP 05.03.2019

Danuta Troszczyńska

Przebudowa tarasu oraz budowa nowego tarasu przy ul. Irysów 1 dz. 100, k.m. 19 obręb Opole   wycofanie wniosku w dniu 22.03.2019
UAB.6743.1.6.2019.AB 10.04.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej nN do zasilania 13 domów jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi w zabudowie szeregowej dz. 85/1,2617/2,2617/6 k.m. 9 obręb Grudzice  

Zaświadczenie z dnia 15.04.2019 r.

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.10.2019.WK 21.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci  kablowej nN przy ul. Róży Wiatrów

dz. nr 812/64, 813/64, 875/64, 876/64, 877/64, 878/64, 879/64, 880/64 k.m. 3

  17.06.2019 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.11.2019.WK 21.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci  kablowej nN przy ul. Róży Wiatrów

 dz. nr 392/42, 85, 785/64, 778/64, 784/64, 783/64, 781/64, 780/64, 779/64, 774/64, 775/64, 776/64, 777/64, 778/64, 813/64, 814/64 k.m. 3 obręb Chmielowice

  17.06.2019 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.14.2019.AB 30.05.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej nN do zasilania 3 budynków z czterema lokalami mieszkalnymi przy ul. Jana Cybisa dz. 7 k.m. 10, dz. 1024/7, 1023/6 k.m. 1 obręb Grudzice  

04.06.2019

zaświadczenie

UAB.6743.1.15.2019.KWS 04.06.2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN do zasilania 14 domów jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi Aleja Goździkowa dz. nr 723/42, 724/42, 725/42, 726/42, 727/42, 728/42, 729/42, 730/42, 734/42, 735/42, 736/42, 737/42, 738/42, 739/42, 740/42, 742/42 k.m. 3 obręb Chmielowice   13.06.2019 zaświadczenie
UAB.6743.1.17.2019.MK 03-07-2019 ELPO Kaczmarczyk Andrzej budowa linii kablowej nN do dwóch budynków wielokalowych i budynku garażu obręb Gosławice k.m. 17, dz. 1104/14,1104/16,1104/17, k.m. 18 dz. 1109/26,1110/15,1111/15,1115/6,1116/9,1115/12,1111/7,1134/1  

09.07.2019

zaświadczenie

UAB.6743.1.18.2019.MK 04-07-2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej 0,4kV do budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 1313/28,1314/6,1314/3 k.m. 12, obręb Bierkowice  

09.07.2019.

zaświadczenie

UAB.6743.1.19.2019.MK 12-07.2019 Marcin Krol, Dariusz Pyka budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Dworskiej 138  dz. 12, 13/6 k.m. 37 obręb Szczepanowice  

23.07.2019

zaświadczenie

UAB.6743.1.20.2019.AB 08.07.2019 Anna Ulbrich przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Oliwkowa 32 dz. 590/91 k.m. 4 obręb Chmielowice  

05.08.2019

zaświadczenie

UAB.6743.1.21.2019.AG 17.07.2019 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa lini kablowej nN do budynku wielolokalowego przy ul. Oleska dz. 135/3,137,159,160/2,140/5,140/6,140/7 k.m. 21 obręb Opole    
UAB.6743.1.22.2019.AB 01.08.2019 Wiesława Biernacka Budowa schodów zewnętrznych i zadaszonego tarasu przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym dz. 55/8 k.m. 5 obręb Kolonia Gosławicka

27.08.2019

dec. umorzenie

 
UAB.6743.1.23.2019.KJ 30.07.2019 Politechnika Opolska Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV do zasilania obiektów kampusu II PO Szczepanowice dz. 6/3,6/9,6/11  

28.08.2019

decyzja sprzeciw

UAB.6743.1.24.2019.JP 07.08.2019 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej nN do zasilania 10 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z dwoma lokalami mieszkalnymi oraz 6 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej Nowa Wieś Królewska, dz. 66/3,66/21,126 k.m. 72  

23.08.2019

wycofanie wniosku

UAB.6743.1.25.2019.MiP 31.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa

Budowa gazociagu śr/c De63 i 12 przyłączy gazu śr/c De25 do szafek gazowych naściennych dla potrzeb budynków mieszkalnych przy ul. Jana Cybisa w Opolu

 

dz. nr 1023/6, 1024/7, k.m. 1, obręb Grudzice oraz dz. nr 7, k.m. 10, obręb Grudzice  

14.08.2019

zaświadczenie

 

UAB.6743.1.26.2019.MK 27-08-2019 Polska Spółka Gazownictwa Budowa sieci gazowej ś/c Dn63 PE na ul. Torowej w Opolu 4/70,2/15,2/14,2/9 NWK    
UAB.6743.1.27.2019.MK 16-09-2019 Politechnika Opolska Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV do zasilania obiektów kampusu II PO 6/9 k.m. 39 obręb Szczepanowice  

16.10.2019

zaświdczenie

UAB.6743.1.28.2019.JP 17.09.2019 AUTO LELLEK GROUP Sp.z o.o. Sp.k. Budowa stacji transformatorowej przy ul. Opolskiej 2c dz. 1148/202 k.m. 4 obręb Sławice  

07.10.2019

zaświadczenie

UAB.6743.1.29.2019.KWS 19.09.2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN do zasilania budynków mieszkalnych dz. nr 104, 95/5, 170, 93/22, 92/23, 88/15, 88/18, 87/18, 87/16, 87/15, 86/12, 86/11, 86/13, 86/14 k.m. 3 obręb Kolonia Gosławicka   30.09.2019 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.30.2019.JP 30.09.2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN do zasilania budynków przy ul. Bolka II dz. 66/3,66/21,126 k.m. 72 obręb NWK  

08.10.2019 r.

zaświadczenie

UAB.6743.1.31.2019.UW 02.10.2019

Orange Polska

S. A.

budowa sieci telekomunikacyjnej w dzielnicy Kolonia Goslawicka

ul. Borówkowa, Suchoborska, Poprzeczna, Kręta, Obrońców Pokoju

dz. nr 478/1, 554/1, 546/1, 518/1, 548, 543 k.m. 6; 266/10, 283/3, 266/2, 294 k.m. 8; 137/5, 138/2, 121 k.m. 5 obręb Kolonia Gosławicka 

  zaświadczenie 04.11.2019 r.
UAB.6743.1.33.2019.KJ 18-10-2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN do czterech domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Wrocławskiej-Sobótki dz. 1381/1,121,1381/2,1382/2,1385/2 k.m. 13 obręb Bierkowice    
UAB.6743.1.33.2019.KJ 18-10-2019 Wodociągi i Kanalizacja przebudowa kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej przy ul. Ozimskiej dz. 46,45 k.m. 48 obręb Opole  

zaświadczenie

04-11-2019

UAB.6743.1.36.2019.UW 09.10.2019 Miasto Opole budowa sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami

obręb Opole: dz. nr 60, 61/3, 61/4, 115/16, 96, 97, 92/5, 92/6, 63, 39, 40, 41, 20, 42, 48/1, 114, 101/4, 113/2, 112/10, k.m. 44; dz. nr 81/2 k.m. 50; dz. nr 69, 35,       k.m. 49; dz. nr 14, 25 k.m. 53; obręb Nowa Wieś Królewska: dz. nr 36/1, 14/7, 43/2, 14/6, 20/8 k.m. 77

  zaświadczenie 08.11.2019
UAB.6743.1.37.2019.AB 12.11.2019 Górska Justyna Budowa odcinka sieci kanalizacji i przyłącza sanitarnego przy ul. Rajskiej dz. 412/81, 74 k.m. 2 obręb Sławice   25.11.2019 zaświadczenie
UAB.6743.1.35.2019.MiP 06.11.2019 ROD "Kopciuszek" w Opolu budowa sieci i przyłaczy wody na terenie ogrodów działkowych "Kopciuszek" dz. nr

50/2, 80/3, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 115/2, 116/2, 117/2, 118/2, 119/2, 120/2, 121/2 k.m. 4, obręb Kolonia Gosławicka

  zaświadczenie UAB.6743.1.35.2019.MiP
UAB.6743.1.39.2019.KJ 25.11.2019 Miasto Opole budowa sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją kablową sieci nn, konstrukcjami wsporczymi, doświetleniem przejścia dla pieszych na przejściu Opole, ul. Nyska, dz. nr 701/127 k.m. 1 obręb Chmielowice    
UAB.6743.1.40.2019.AB 04.12.2019 Roman Maciończyk przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Borowa 51 dz. nr 2186/89 k.m. 3 obręb Czarnowąsy   20.12.2019 zaświadczenie
UAB.6743.1.41.2019.KM 12.12.2019 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN do zasilania czterech budynków jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi Opole, ul. Krzanowicka dz. nr 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 808, 1071/1, 1071/2 obreb Wróblin    
UAB.6743.1.2.2020.KM 10.01.2020 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN Opole ul. Zbyszka Bednorza/ prof. Leszka Kuberskiego dz. nr 36/51, 36/20, 36/22, 36/5, 36/29 k.m. 28 obręb Półwieś   20.01.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.4.2020.MiP 13.01.2020

Niebylski Grzegorz

 

budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami Opole, ul. Wrocławska dz. nr 1130/111, 1385/2 k.m. 13 obręb Bierkowice   13.02.2020 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.5.2020.JŚ 27.01.2020 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci kablowej nN w ramach zadania "zasilanie budynków mieszkalnych" Opole, ul. Tarnopolska dz. nr 1109/18, 1105/6, 1105/4, 1103/7, 1120, 1094/13, 1103/4, 1104/14, 1104/16 k.m. 17 obręb Gosławice   12.02.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.6.2020.AB 13.02.2020 Tauron Dystrybucja S.A. przebudowa istniejącej inii kablowej nn związana z zasilaniem elektroenergetycznym do czterech domów jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi Opole, ul. Wiejska, dz. nr 978/1, 978/4, km.m 15 obreb Gosławice   20.02.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.7.2020.UW 18.02.2020 Orange Polska S.A Al. Jerezolimskie 160 02-326 Warszawa budowa sieci telekomunikacyjnej w dzielnicy Kolonia Gosławicka

ul. Pomarańczowa, Granatowa, Różowa, Amarantowa, Błękitna, Seledynowa, Biała, Kręta, Wilsona  na dz. nr 364, 367, 274, 691, 689, 690, 44/4, 51/4, 48/7, 176/1, 183/3, 121, 140/7, 139/2, 38/1, 138/2,  k.m. 5, obręb Kolonia Gosławicka w Opolu. 

  25.03.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.8.2020.UW 18.02.2020 Orange Polska S.A Al. Jerezolimskie 160 02-326 Warszawa budowa sieci telekomunikacyjnej w dzielnicy Nowa Wieś Królewska

ul. Zielona, Aleksandra Puszkina, Pandzy, Mikołaja Reja na dz. nr 159, 150/2  k.m. 80; dz. nr 72, 22/13, 31/4, 46, 66/1, 61 k.m. 82; dz. nr 49/2, 48, 61, 62/1, 58/3, 63/8, 64/1, 65/1, 66/5 k.m. 71; dz. nr 73, 89, 97, 98, 90, 114, 113, 80, 72, 100, 52, 39/3, 66/3, 77/6, 77/5, 116 k.m. 72 obręb Nowa Wieś Królewska  w Opolu

  25.03.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.9.2020.UW 18.02.2020 Orange Polska S.A Al. Jerezolimskie 160 02-326 Warszawa budowa sieci telekomunikacyjnej w dzielnicy Kolonia Gosławicka

 ul. Wilsona, Karminowa, Korczaka, Szafirowa, Turkusowa, Diamentowa                         na dz. nr 79/13, 86/11, 82/10, 82/15, 79/7, 687, 74/2, 688, 73/3, 677, 679, 77/22, 76/12, 79/9, 82/12, 86/14, 79/11, 78/10, 77/19  k.m. 5 obręb Kolonia Gosławicka.

 

25.03.2020

zaświadczenie

UAB.6743.1.10.2020.UW 18.02.2020 Orange Polska S.A Al. Jerezolimskie 160 02-326 Warszawa budowa sieci telekomunikacyjnej w dzielnicy Nowa Wieś Królewska ul. Kazimierza Wielkiego, Tuwima, Ciekawa, Rodzinna, Przytulna, Jerzego  i Ryszarda Kowalczyków, Minkusa, Chrobrego, dz. nr 72 k.m. 82, dz. nr 117                  k.m. 72, dz. nr 64/1, 65, 49/2, k.m. 73, dz. nr 11/4, 12, 29/2, 30/2, 54/2, 55/6, 55/9, 55/10, 129, 13/2, 14/2, 26/15, 15/2, 15/4, 17/3, 23/8, 24/12, 26/10, 27/2, 128, k.m. 71 obręb Nowa Wieś Królewska  w Opolu   25.03.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.11.2020.UW 18.02.2020 Orange Polska S.A Al. Jerezolimskie 160 02-326 Warszawa budowa sieci telekomunikacyjnej w dzielnicy Kolonia Gosławicka ul. Wilsona, Beżowa, Karminowa, Korczaka, Pomarańczowa, Akacjowa, Grudzicka       w Opolu na dz. nr 366, 151, 64/6, 63/14, 62/14, 69/7, 70/2, 71/2, 688, 72/4, 62/9, 61/9, 364, 161/1, 150/6, 158/1 k.m.  5, dz. nr 236/1 k.m. 6 obręb Kolonia Gosławicka   25.03.2020 zaświadczenie
UAB.6741.1.12.2020.UW 18.02.2020 Orange Polska S.A Al. Jerezolimskie 160 02-326 Warszawa budowa sieci telekomunikacyjnej w dzielnicy Nowa Wieś Królewska ul. Józefa von Eichendorffa, Bolesława Limanowskiego, Jerzego i Ryszarda Kowalczyków, Mieszka I w Opolu, dz. nr 9/2, 8, 7/2, 4/2, 2/2, 11/2, 15/2, 16, 10/2, 6, 17, 30/5, 13/1 k.m. 73, dz. nr 9/30, 14/2, 9/15, 7, 8/3, k.m. 81, obręb Nowa Wieś Królewska   16.03.2020 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.13.2020.UW 18.02.2020 Orange Polska S.A Al. Jerezolimskie 160 02-326 Warszawa budowa sieci telekomunikacyjnej w dzielnicy Nowa Wieś Królewska

ul. Wschodnia, Wyzwolenia, Paderewskiego, Einsteina w Opolu, dz. nr 53/2, 86/2, 89/2, 133, 134, 135 k.m. 86 obręb Nowa Wieś Królewska.

  25.03.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.14.2020.UW 18.02.2020 Orange Polska S.A Al. Jerezolimskie 160 02-326 Warszawa budowa sieci telekomunikacyjnej w dzielnicy Nowa Wieś Królewska

ul. Kostki Napieralskiego, Zofii Nałkowskiej, Ostroroga, Jagiellonów, Bolka II, Mikołaja Reja w Opolu, dz. nr 1 k.m. 82, dz. nr 18/7, 19, 28, 118, 39/1, 40/3, 40/4, 43/1, 41/4, 68, 67/1, 41/2, 66/3, 39/3, 117 k.m. 72, obręb Nowa Wieś Królewska

  16.03.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.15.2020.UW 18.02.2020 Orange Polska S.A Al. Jerezolimskie 160 02-326 Warszawa budowa sieci telekomunikacyjnej w dzielnicy Nowa Wieś Królewska ul. Jagiellonów, Solskiego, Majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Władysława Łokietka, Księdza Józefa Londzina, Gomołów w Opolu,         dz. nr 1 k.m. 72, dz. nr 140, 72/30, 28, 61, 59, 62, 60, 52/2, 63, 64, 125, 138, 83, 84/1  k.m. 81, obręb Nowa Wieś Królewska   25.03.2020
UAB.6743.1.16.2020.UW 18.02.2020 Orange Polska S.A Al. Jerezolimskie 160 02-326 Warszawa budowa sieci telekomunikacyjnej

ul. Jeżynowa, Grudzicka, Jesienna, Jastrzębia, Środkowa, Tysiąclecia, Fiołkowa, Wilsona, Różowa, Błękitna, Seledynowa, Poprzeczna, dz. nr 480, 548, 448, 236/1 k.m. 6, dz. nr 256 k.m. 8, dz. nr 422, 437/1, 457, 429, 390/10, 380, 414, 415, 416, 526/2 k.m. 6, dz, nr 274, 51/4, 176/1 k.m. 5 obręb Kolonia Gosławicka

   
UAb.6743.1.18.2020.MK 19.02.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu  Opole ul. Osmańczyka, Rynek, Staromiejska, Muzealna, Sienkiewicza; dz. nr 39, 60, 76/8, 40, 63, 72, 44/1, 62/9, 62/15, 38/1, 65/5, 38/5, 65/3, 65/13, 65/8, 35/4, 74, 75, 29/3, 29/5, 43/1, 38/3, 42  k.m. 44 obręb 0103 Opole   25.02.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.19.2020.KWS 02.03.2020 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN do zasilania obiektu handlowego i lokalu usługowego Opole, ul. Oleska dz. nr 438/3 k.m. 9, dz. nr 337, k.m. 6, dz. nr 379, 372, 373, k.m. 7 obreb Gosławice 17.03.2020 wycofanie wniosku  
UAB.6743.1.20.2020.KWS 20.02.2020 Miejski Zarząd Dróg ul. Firmowa 1 budowa kanalizacji deszczowej Opole, ul. Krapkowicka dz. nr 3/3, 2/13  km. 38,  obręb Szczepanowice   02.04.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.21.2020.UW 18.02.2020 Orange Polska S.A Al. Jerezolimskie 160 02-326 Warszawa budowa sieci telekomunikacyjnej

ul. Grudzicka, Czereśniowa, Limby, Józefa Elsnera, Dzikiej Róży, Orzechowa, Czeremchowa, Tysiąclecia, Krokusów, Jaworowa, Szarotki, Sasanki, dz. nr 236/1, 348/3, 194/2, 202, 204, 361, 218, 233, 234/6, 235, 237, 244, 247/6, 252 k.m. 6 dz. nr 246 k.m. 5 obręb Kolonia Gosławicka

  25.03.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.22.2020.MiP 16.03.2020 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN do zasilania 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych Opole, ul. Tadeusza Borowskiego dz. nr 2617/8, 2617/2 k.m. 9 obreb Grudzice   25.03.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.23.2020.WA 26.03.2020 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nN do zasilania 3 obiektów handlowo-usługowych ul. Oleska 123

Opole, ul. Oleska 121      dz. nr 527/17, 527/16, 526/11, 526/7, 526/8, km. 10 obręb Zakrzów

   
UAB.6743.1.24.2020.MiP 26.03.2020 Wodociagi i Kanalizacja w Opolu sp. zo.o. przebudowa sanitarnej/ogólnospławnej ul. Armii Krajowej w Opolu, dz. nr 35 k.m. 53   02.04.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.25.2020.AB 03.04.2020 Domy PJ Solar Sp. z o.o. Sp. k. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami domowymi ul. Krzanowicka dz. nr 792, 793, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 1071/2, 1071/1, 808 obręb Wróblin w Opolu  

28.04.2020

zaświadczenie

UAB.6743.1.27.2020.JP 27.04.2020 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nn do zasilania dwóch budynków jednorodzinnych i budynku  usługowo-mieszkalnego.

ul. Miachała Korneckiego

dz. nr 294/4, 291, 290/46, 290/46, 290/47, k.m. 6 dz. nr 725 k.m. 13 obręb Zakrzów w Opolu

  18.05.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.28.2020.AB 04.05.2020 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nn do zasilania obiektu handlowego i lokalu usługowego - zwiekszenie mocy dla Beta Security System Sp. z o.o. Opole, ul. Oleska dz. nr 438/3 a.k. 9, dz. nr 337, a.m. 6, 379, 372, 373 a.m. 7 obręb Gosławice   zaświadczenie 26.05.2020
UAB.6743.1.29.2020.MK 4.05.2020 Ryszard Satuła Przebudowa przegrody zewnętrznej w budynku miweszkalnym jednorodzinnym (wykonanie otworu okiennego) Opole, ul. Prószkowska 178, dz. nr 1332/35 k.m. 1 obręb Winów   13.05.2020 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.30.2020.MiP 21.05.2020 Karina Walecko budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Opole, ul. Wincentego Hlouszka dz. nr 54 a.m. 18 obręb Wójtowa Wieś   23.06.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.31.2020.AG 18.05.2020

Jerzy Forkasiewicz

Anatol Wawrzycki

budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej Opole, ul. Zapłocie dz. nr 601/2 a.m. 11 obręb Gosławice    
UAB.6743.1.32.2020.JŚ 26.05.2020 Tauron Dsytrybucja S.A Budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania domów jednorodzinnych Opole, ul. Jana Kwoczka dz. nr 5/4, 5/1,  k.m. 14, dz. nr 49, 33/2  k.m. 15 obreb Wójtowa Wieś    
UAB.6743.1.35.2020.MK 16.06.2020 Witold Sulikowski Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Opole, ul.Śliczna dz. nr 83,343/41, 897/41 obręb Chmielowice   25.06.2020 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.37.2020.JP 16.06.2020 Rejonowy Zarząd Infrastruktury budowa sieci kanalizacyjnej Opole, ul. Zbozowa dz.nr 57/2 k.m. 31 obręb Szczepanowice   08.07.2020 sprzeciw
UAB.6743.1.39.2020.KWS 22.06.2020

Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a

31-035 Kraków

Budowa linii kablowej nN do zalilania domu jednorodzinnego dobudowy siły, zmiana zasilania na kablowe Opole, ul. Franciszka Mysliwca dz. nr 40, 44, 89 k.m. 12 obręb Groszowice   08.07.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.40.2020.MiP 23.06.2020 Maciej Kucharski przebudowa zewnetrznych ścian konstrukcyjnych jednorodzinnego budynku mieszkalnego Opole, ul. Raginisa 3 dz. nr 2316/257 k.m. 3 obręb Czarnowąsy   02.07.2020 zaświadczenie
UAB.6743.1.41.2020.JP 25.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63 PE do 0,5MPa Opole, ul. Cynamonowa dz. nr 392/42, 666/42 k.m. 3 obręb Chmielowice   03.07.2020 r. Zaświadczenie o braku sprzeciwu
UAB.6743.1.42.2020.MiP 26.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazu śr/c Opole, Aleja Goździkowa dz. nr 742/42, 514/42 k.m. 3 obręb Chmielowice   03.07.2020 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.43.2020.MiP 26.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci śr/c Opole, ul. ynamonowa dz. nr 671/42, 392/42 km.m 3 obręb Chmielowice   03.07.2020 zaświadczenie
UAb.6743.1.44.2020.MK 16.06.2020 Miejski Zarząd Dróg w Opolu budowa i rozbudowa infrastruktury drogowj na Metalchemie w Opolu - projekt kanalizacji deszczowej w obrębie wiaduktu przy ul. Odrzańskiej Opole, ul. Odrzańska dz. nr 227/2, 228 obręb Grotowice   30.06.2020 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.47.2020.AG 14.07.2020 Polska SPółka Gazownictwa           Sp. z o.o. budowa  sieci gazu n/c 90PE do 10kPa Opole, ul. Bałtycka  pl. ks. J. Szafranka, dz. nr 943, 947 k.m. 14 obręb Zakrzów    
UAB.6743.1.49.2020.AG 30.07.2020 Polska SPółka Gazownictwa           Sp. z o.o. budowa  sieci gazu n/c 63PE do 0,5kPa Opole, ul. Laurowa i Lazurowa dz. nr 1061/36, 1442/35, 1654/35, 1939/35, 1940/35 k.m. 1 obręb Winów.    
UAB.6743.1.51.2020.MK 29.07.2020 Anna i Grzegorz Szczęsny ul. Wróblewskiego 35a/1 Opole przebudowa przegrody zewnetrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - wykonanie otworu okiennego Opole, ul. Wróblewskiego 35a/1 dz. nr 203 k.m. 36 obręb Szczepanowice   31.07.2020 zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.52.2020.MK 29.07.2020 Malwina i Patryk Pacholewicz ul. Wróblewskiego 35b/1 Opole przebudowa przegrody zewnetrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - wykonanie otworu okiennego Opole, ul. Wróblewskiego 35b/1 dz. nr 203 k.m. 36 obręb Szczepanowice   31.07.2020 zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.53.2020.UW 30.07.2020 ECO S.A. ul. Harcerska 15 Opole budiowa osiedlowej sieci cieplnej w/p Opole, rejon ul. Orzechowa dz. nr 357/22, 357/23, 544 k.m. 6 obreb Kolonia Gosławicka    04.08.2020 zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.54.2020.WK 09.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu budowa sieci energetycznej zasilającej budynki mieszkalne Opole, ul. Winowska dz. nr 35/3, 35/4, 35/8, 36/3, 29 k.m. 19 obręb Wójtowa Wieś  

03.08.2020 zaświadczenie 

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.55.2020.JP 27.08.2020 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne Opole, ul. Łanowa dz. nr 495/10, 495/11, 495/12, 496/14 k.m. 10 obręb Gosławice, dz. nr 944/3, 935/4, 935/5, 935/6, 935/7, 935/9, 936/1, 945/6, 978/4, 945/3, 952/5 k.m. 15 obręb Gosławice  

07.09.2020

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.417.2020.MiP 30.07.2020 Marek Złoto powiększenie otworu okiennego, zabudowy loggi fasadą, wymiany luksferów na okno w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Opole, ul. Wrocławska 100 dz. nr 97/7, 99/3, 98/3 km. 8 obręb Półwieś   01.09.2020 zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.57.2020.KJ 21.09.2020 Łukasz Madej przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w lok. mieszk. nr 2 ul. Dwernickiego 12/2 dz. nr 55/2 k.m. 21 obręb Opole   02.10.2020 zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.59.2020.MGM 5.10.2020 Magdalena i Paweł Diaków budowa wewnętrznej instalacji gazu przy ul. Siennej 21 Opole, ul. Sienna 21, dz. nr 901/61 k.m. 5 obręb Chmielowice  

12.10.2020

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.60.2020.MiP 05.10.2020 Anna Pelka budowa wewnętrznej instalacji gazu przy ul. Hlouszka 39a Opole ul. Hlouszka 391, dz. nr 23 k.m. 19 obreb Wójtowa Wieś  

14.10.2020 zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.61.2020.KWS 07.10.2020 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zailania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej ul. Sielankowa/Studzienna dz. nr 2118/253, 890/238, 2312/233, 2127/234, 2203/234, 2570/237 k.m. 3 obręb Czarnowąsy  

26.10.2020 zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.64.2020.UW 15.10.2020 Adam Klisz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Opole, ul. Ogrodowa dz. nr 1322/111, 194  k.m. 4 obręb Chmielowice  

29.10.2020 zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.66.2020.MiP 19.10.2020 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej niskiego napięcia Opole, ul. Ciołkowskiego dz. nr

 501/1, 501/2, 502/2, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 515/4, 515/5, 515/6, 515/7, 515/8, 515/9, 515/10, 515/11, 515/12, obręb Malina

 

02.11.2020 zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.67.2020.MiP 19.10.2020 Tauron Dystybucja SA. budowa linii kablowej niskiego napięcia opole, ul. Korneckiego, dz. nr 290/49, 290/50, 290/51, k.m. 5 obręb Zakrzów  

02.11.2020

Zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.68.2020.MGM 12.10.2020 Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego budowa instalacji gazu Opole, ul. Prószkowska 196, dz. nr 1577/229 k.m. 1 obręb Winów  

22.10.2020 zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.69.2020.MGM 12.10.2020 Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego budowa kotłowni gazowej Opole, ul. Franciszka Duszy 4 dz. nr 1667/33 k.m. 1 obręb Winów  

23.10.2020 zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.71.2020.WK 22.10.2020 Artur Chmiel budowa sieci wodociągowej Opole ul. Korneckiego 290/49, 294/3 k.m. 5  

23.12.2020 zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.72.2020.JP 23.10.2020 Krasińska Monika przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV Opole, Pomarańczowa dz. nr 364, 248 k.m. 5  

30.10.2020

zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6740.1.75.2020.UW 23.10.2020 PSG sp. zo.o. budowa sieci gazu r. ciśnienia 63PE do 0,5 MPa

Opole, ul. Aleja Księdza Józefa Kentenicha

dz. nr 1059/32, 1760/33, 1644/33 km.m 1 obręb Winów

  02.11.2020 zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.76.2020.MGM 03.11.2020 Wróbel Jan i Marianna rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego dz. nr 774 k.m. 13 obreb Zakrzów Opole ul. Wiśniowa 70   10.11.2020 zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.81.2020.KJ 19.11.2020 Tauron Dystybucja S.A. Oddział  w Opolu budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszklanych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

Opole, ul. Górna

dz. nr 262/1, 167 k.m. 3, 423, 93/2 k.m. 2 obręb Kolonia Gosławicka

  02.12.2020 zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.82.2020.UW 26.11.2020 Miasto Opole  budowy infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi (0,4kV), służącej do zarządzania drogami, w tym drożenia inteligentnego systemu transportowego Opole,

dz. nr 26/50 a.m. 53; 42, a.m. 42; 133,  129/8, 129/7, 44/5, 47/10, 102 a.m. 41;                      8 a.m. 43; 69 a.m. 49; 81/2 a.m. 50;  1 a.m. 52; 58/1, a.m. 49; 37/2 a.m. 24; 48/1 a.m. 42; 36 a.m. 24; 18/5 a.m. 41; 2/4 a.m. 25; 1 a.m. 24; 129/4, 129/6, 44/4 a.m. 41; 11/19, 16/3 a.m. 43; 101/4, 130/2 a.m. 44; 25/19, 47/4 a.m. 48; 132/14 a.m. 44; 25, 26/52 a.m. 53; 9/1 a.m. 52; 35/14 a.m. 24; 21/2, 131/2 a.m. 41; 12/6 a.m. 49; 38 k.m. 43; 103/3 a.m. 50; 143/7, 143/8 a.m. 41; 63 a.m 42 obręb Opole.

 

21.01.2021 zaśwaidczenie brak sprzeciwu

 

UAB.6743.1.83.2020.KJ 26.11.2020 Bryzik Gabriela i Leon przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polagająca na wykonaniu otworu okiennego i montażu okna Opole, ul. Lipowa 18A dz. nr 342 k.m. 7 obreb Gosławice   18.12.2020 zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.86.2020.WK 01.12.2020 TAURON Dystrybucja S.A.45-047 Opoleul. L. Waryńskiego 1

 budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami pomiarowymi przy

 

ul. Mechnicka w Opolu na dz. nr 755/114, 756/114 k.m. 4.  

04.12.2020

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.87.2020.KJ 02.12.2020 Karzysztof Kasperek budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Ciepła dz. nr 485, 484, k.m. 2 obręb Krzanowice   21.12.2020 sprzeciw
UAB.6743.1.91.2020.MiP 15.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazu śr/c 110 PE/63PE do 0,5 MPa

ul. Krzanowicka, Łukowa, Wakacyjna, Ciepłej, Czarnowąska, Przyjazna, Sympatyczna                    i Przyjemna w Opolu na dz. nr: 556, 555, 570, 569, 567, 566, 563, 564, 562, 574, k.m. 2; 399, 362, 359, 298, 339, 318, 453, 408, 361, 414, 381, 380/1, 379/1, 378/1, 377/1, 765/5, 372/1, 371/1, 368/1, 367/1, 366/1, 364/1, 427, 421, 429/1, 430/1, 431/1, 432/1, 433/1, 434/1, k.m. 1 obręb Krzanowice; 793, 719, 721, 720, 747 obręb Wróblin

  21.12.2020 zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.92.2020.MGM 17.12.2020 Piotr Micorek budowa wewnętrznej instalacji gazu Opole, ul. Wojciecha 11 dz. nr 70/2 k.m. 44 obręb Opole  

18.12.2020

zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.95.2020.KJ 23.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazu śr/c 90 PE do 0,5 Mpa Opole, ul. Zygumnta Starego dz. nr 49/1, k.m. 70, 58/1 k.m. 71 obręb Nowa Wieś Królewska    
UAB.6743.1.1.2021.UW 08.01.2021 Tauron Dystrybucja S.A.  przebudowa istniejącej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kv związana z zasilaniem dwóch budynków jednorodzinnych Opole, ul. Dziewanny dz. nr  1243/96, 1244/96, 1247/96, 1241/96 k.m. 13, obręb Bierkowice  

13.01.2021 zaświadczenie

brak sprzeciwu

UAB.6743.1.2.2021.JP 13.01.2021 Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania 31 domów jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnym Opole, ul. Śliczna

nr 423/5, 421/5, 83, 103/55, 104/56, 612/56, 613/56, 614/56, 615/56, 616/56, 617/56, 618/56, 619/56, 620/56, 621/56, 622/56, 623/56, 624/56, 625/56, 627/56, 628/56, 629/56, 630/56, 631/56, 632/56, 633/56, 634/56, 635/56, 743/56, 744/56, 745/56, 746/56, 747/56, 748/56, 749/56, 750/56, 751/56, 752/56, 753/56, 754/56, 755/56, 756/56, 757/56 k.m. 3 obręb Chmielowice.

  21.01.2021 zaświadczenie brak sprzeciwu
UAB.6743.1.4.2021.MiP 18.01.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. budowa sieci gazu śr/c 110 PE do 0,5 MPa Opole ul. Krzanowicka dz. nr 565/2 obręb Krzanowice   19.01.2021 zaświadczenie
UAB.6743.1.5.2021.JP 26.01.2021

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1

budowa linii kablowej n/n 0,4 kV do zasilania 9 budynkeów mieszkalnych jednorodzinnych Opole, ul. Frankiewicza, Szeroka i Kredytowa dz. nr 73/2, 76, 66/1, 35, 73/1, k.m. 13 obręb Groszowice dz. nr 70/1, 87/4, 45/2, 45/5 k.m. 10 obręb Groszowice  

08.02.2021

zaświadczenie

UAB.6743.1.6.2021.MiP 26.01.2021

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1

budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kv do zasilania domu jednorodzinnego Opole, ul. Prószkowska dz. nr 21/2, 62 k.m. 39 obręb Szczepanowice   15.02.2021 zaświadczenie
UAB.6743.1.7.2021.MiP 27.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów budowa linii gazociągu niskiego ciśnienia DN110PE Opole, ul. Korneckiego dz. nr 290/49 k.m. 5 obręb Zakrzów   15.02.2021 zaświadczenie
UAB.6743.1.8.2021.JP 29.01.2021 Daria Jucha Łukasz Jucha przebudowa przegrody zewnętrznej - montaz okien połaciowych w budynku jednorodzinnym Opole, ul. Zwyciestwa 10 dz. nr 52, km. 34 obręb Szczepanowice   24.02.2021 zaświadczenie
UAB.6743.1.10.2021.MiP 11.02.2021 Kaleta Janusz Kaleta Teresa przebudowa przegród zewnętrznych w budynku jednorodzinnym Opole, l. Opolska 9 dz. nr 828/99 k.m. 4 obręb Sławice  

03.03.2021

zaświadczenie

UAB.6743.1.11.2021.AB 15.02.2021 Agnieszka i Krzysztof Kręciproch wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Opole, ul. Budowlanych 26 dz. nr 1191, 1192 k.m. 16 obręb Opole    
UAB.6743.1.14.2021.AG 10.02.2021 Hanna Górnik przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Opole, ul. Niezapominajek 2 dz. nr 94 k.m. 19 obręb Opole  

15.03.2021

zaświadczenie

UAB.6743.1.15.2021.JP 24.02.2021 Danuta Grabowska-Henik montaż wewnętrznej instalacji gazu Opole, ul. Plebiscytowa 11/8 dz. nr 14/9km. 55 obęb Opole   01.03.2021 zaświadczenie
UAB.6743.1.16.2021.KJ 04.03.2021

Janikuła Alfred i Gabriela

budowa wewnętrznej instalacji gazu Opole, ul. Strzelecka 19, dz. nr 493/50 k.m. 3 obreb Grudzice  

22.03.2021

zaświadczenie

UAB.6743.1.18.2021.BeP

08.03.2021 Adam Smoliński budowa wewnętrznej instalacji gazu

Opole, ul. Katowicka 75/4

dz. nr 24/1 km. 48

 

31.03.2021

zaświadczenie

UAB.6743.1.19.2021.JP 09.03.2021 Tauron Dystrybucja S.A budowa linii kablowej niskiego napięcia Opole, ul. Hutnicza dz. nr 663/1, 663/2, 663/13, 614 obręb Grotowice  

18.03.2021

zaświadczenie

UAB.6743.1.20.2021.JP 09.03.2021 Tauron Dystrybucja S.A ułożenie kabla niskiego napięcia 0,4 kV Opole, ul. Centrala dz. nr 701/127, 626/114, k.m. 1 197 k.m. 4 obręb Chmielowice  

23.03.2021

zaświadczenie

UAB.6743.1.21.2021.BeP 11.03.2021 Karolina Góra budowa instalacji gazowej i c.o. Opole, ul. Kolejowa 9a/5 dz. nr 4/22 km. 55 obręb Opole  

31.03.2021

zaświadczenie

UAB.6743.1.22.2021.AB 22.03.2021 Karolinka Property Sp. z o.o. budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej Opole, ul. Wrocławska 152/154 dz. nr 107/2 k.m. 7 obręb Półwieś    
UAB.6743.1.23.2021.KJ 22.03.2021 Henryk Duda budowa wewnętrznej instalacji gazu Opole ul. Biegasa 10, dz. nr 78/2 k.m. 10 obręb Grudzice   04.05.2021 zaświadczenie
UAB.6743.1.25.2021.MiP 24.03.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE Opole, ul. Wasylewskiego dz. nr 19, km. 15 oraz 24 k.m. 5 obręb Wójtowa Wieś   02.04.2021 zaświadczenie
UAB.6743.1.26.2021.KJ 25.03.2021 Rembud I sp. z o.o. Sp. k. budowa sieci wodociągowej z przyłaczami oraz sieci kanalizacji saniatarnej Opole, dz. nr 8/2, 8/3, 8/4, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10/2, 10/3, 10/4 k.m. 16 obręb Wójtowa Wieś   28.04.2021 zaświadczenie
UAB.6743.1.33.2021.JP 12.04.2021 Marta Schmolke wymiany istniejacego kotła gazowego z otwarta komorą spalania Opole, ul. Dekabrystów 1 dz. nr 32/33 k.m. 53 obręb Opole   21.04.2021 zaświadczenie
UAB.6743.1.35.2021.MiP 16.04.2021 Halina Skierakowska budowa wewnętrznej instalacji gazu Opole, ul. Ozimska 58/5 dz. nr 46/4 k.m. 47 obręb Opole   05.05.2021 zaświadczenie
UAB.6743.1.39.2021.JP 28.04.2021 Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV Opole, ul. Drobiarska dz. nr 87/16, 88/20, 88/21, 92/24, 92/30, 92/26, 88/22, 88/23, 87/22, 1007/2, 1009/3, 92/28, 88/24, 87/25, 1009/2 k.m. 3 obręb Kolonia Gosławicka    
UAB.6743.1.40.2021.AB 29.04.2021 Gmina Opole Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wykonanie wewnętrznej instalacji gazu do mieszkania nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Opole. ul. Ansyka 1 dz. nr 157/5 k.m. 54 obręb Opole    
UAB.6743.1.44.2021.MiP 07.05.2021 Jerzy Osipiak budowa zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalcji gazu Opole, ul. Kepska 7a dz. nr 381/5 k.m. 7 obręb Zakrzów   17.05.2021 zaświadczenie
uab.6743.1.46.2021.UW 10.05.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazu ś/c 63 PE dop 0,5 MPa Opole ul. Gościnna dz. nr 542/1, 447/2 obręb Wróblin   12.05.2021 zaświadczenie
UAB.6743.1.96.2021.JP 19.03.2021 Mgdalena Śmieja montaż wewnętrznej instalacji Opole, ul. Wiejska 60 dz. nr 980/2 k.m. 16 obręb Gosławice   22.03.2021 zaświadczenie

 

Nazwa dokumentu: Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Wichłacz
Data wytworzenia informacji: 2015-05-19 14:04:16
Data udostępnienia informacji: 2015-05-19 14:04:16
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-21 12:41:31

Wersja do wydruku...

corner   corner